Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 25.3.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi talouden sopeuttamissuunnitelman valmistelutilanteen.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman 1.1. – 29.2.2024.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan liitteenä olevan sivistystoimialan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta päätti, että valtakunnalliset indeksitarkastukset otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määriteltäessä 1.8.2024 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuntiportaikon esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta päätti palvelusetelin enimmäisarvon korotuksen indeksitarkistuksen mukaisesti. Päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvoksi tulee 941 € ja perhepäivähoidon palvelusetelin arvoksi tulee 868 €. Tarkistetut arvot otetaan käyttöön uuden toimikauden alusta 1.8.2024. Tarkistetut palvelusetelin arvot päivitetään varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan.

Sivistyslautakunta hyväksyi aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille maksettaviin palvelurahoihin indeksitarkistuksen mukaiset korotukset sekä palvelurahan ja avustuksen maksua koskevat periaatteet.

Oikaisuvaatimukset sivistyslautakunnan päätöksestä 28.2.2024 § 18 (esiopetuksen järjestäminen 2024-2025). Sivistyslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset perusteettomina.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan