Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 25.10.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta hyväksyi koulujen tekemät lukuvuosisuunnitelmat noudatettaviksi kouluissa lukuvuonna 2023–2024.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan liitteessä esitetyn Espanjaa arjessa -valinnaisaineen ja sen kuvauksen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Sivistyslautakunta:

1. hyväksyi toimialan ja tulosalueiden talousarvioiden perustelut ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2024 ja 2025–2026
2. hyväksyi esityksen investoinnista vuodelle 2024
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2026 hyväksytään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan