Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 25.1.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta päätti, että koronaan liittyvistä asiakasmaksujen hyvityksistä luovutaan varhaiskasvatuksessa ja koululaisten aamu-​ ja iltapäivätoiminnassa.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan liitteen 1 mukaiset päivitetyt vuorohoidon periaatteet.

Sivistyslautakunta päätti, että esiopetuksen osa-​aikaisen erityisopetuksen palvelun maksullisuus poistetaan yksityisiltä päiväkodeilta 1.8.2023 alkaen.

Sivistyslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset,​ jotka tulevat voimaan 1.3.2023.

Sivistyslautakunta nimesi sivistystoimialan tositteiden ja ostolaskujen hyväksyjiksi vuodelle 2023 esityslistan liitteen mukaiset henkilöt.

Sivistyslautakunta palautti esityslistan liitteenä olevan Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelman 2023–2026 viranhaltijoiden valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunta merkitsi liikuntapalveluselvityksen tiedoksi.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan