Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 24.4.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan liitteessä esitetyt kolme uutta valinnaisainetta: Kahvila- ja hygieniapassikurssi, teknisen työn taitopaja -kurssi ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen valinnaisen englannin kurssi.

Sivistyslautakunta päätti, että yksityisen hoidon tuen kuntalisä korotetaan 270 euroon/lapsi/kk ja esiopetusikäisestä 135 euroon/lapsi/kk ajalla 1.8.2024 – 31.7.2026.

Sivistyslautakunta päätti, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotetaan 1.8.2024 alkaen seuraavasti:

Aamutoiminta: 40 €,
Jokapäiväinen iltapäivätoiminta: 80 €,
10 pv/kk iltapäivätoiminta: 40 €,
Yksittäinen päivämaksu: 12 €/pv.

Sivistyslautakunta hyväksyi Kajaanin varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan viimeistellyssä muodossaan. Päivitys tulee voimaan 1.8.2024.

Sivistyslautakunta päätti, että Kainuun musiikkiopiston lukukausimaksuihin tehdään 1.8.2024 alkaen seuraavat korotukset:

– solistisen opetuksen lukukausimaksuja korotetaan 5 %
– aikuisosaston (yli 30-vuotiaat) lukukausimaksuja korotetaan 15 %
– avoimen opetuksen lukukausimaksuja ei koroteta
– muskarin ja valmentavan opetuksen lukukausimaksuja ei koroteta
– tanssin lukukausimaksuja korotetaan 5 % niiden oppilaiden osalta, jotka käyvät
tunnilla useammin kuin kerran viikossa (ei yhdistelmät)
– tanssin erikoiskoulutusluokkien lukukausimaksuja korotetaan 3 %
– kuoro- ja orkesterimaksua korotetaan 5 %
– soitinvuokrahintoja ei koroteta
– ulkopuolisilta ja ulkopaikkakuntalaisilta perittäviä maksuja korotetaan 5 %

Kainuun musiikkiopiston hinnasto 1.8.2024 alkaen on esityslistan liitteenä.

Sivistyslautakunta päätti, että Kaukametsän opiston kurssimaksuihin tehdään 1.8.2024 alkaen viiden prosentin korotus. Ainoastaan taiteen perusopetuksen kurssimaksuja ei koroteta. Taiteen perusopetusta järjestetään Kaukametsän opistossa pelkästään lapsille ja nuorille.

Korotus vaikuttaa kurssimaksuihin 1.8.2024 alkaen eri ainealueilla seuraavasti (suluissa nykyinen hinta):

Kuvataide
Esim. Keramiikka, koko lukuvuosi, opetusta 78 h, hinta ilman tarvikemaksua 114 € (109 €)

Käden taidot
Esim. Kankaankudonta, koko lukuvuosi, opetusta 100 h, hinta ilman tarvikemaksua
145 € (138 €)

Liikunta
Esim. Jooga, koko lukuvuosi, opetusta 52 h, hinta 93 € (89 €)

Kielet
Esim. Englanti, koko lukuvuosi, opetusta 48 h, hinta 76 € (72 €)

Musiikki
Musiikin yksilöopetus, koko lukuvuosi, opetusta 16 h, hinta 226 € (215 €)

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman 1.1. – 31.3.2024.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan