Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 23.10.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta hyväksyi esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat 2023-2024.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman ajalla 1.1.-31.8.2023.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan liitteen mukaiset esitetyt muutokset talousarvioon vuodelle 2023 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan