Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 22.2.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta hyväksyi esityslistan liitteenä olevan sivistystoimialan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle,​ että kaupunginhallitus lakkauttaisi Kaukametsän opiston rehtorin ja Kainuun musiikkiopiston rehtorin virat ja perustaisi Kaukametsän opiston ja Kainuun musiikkiopiston rehtorin viran 1.8.2023 alkaen.

Sivistyslautakunta päätti esiopetuksen järjestämispaikoista esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Teerenpesän päiväkodin tarveselvityksen.

Sivistyslautakunnan jäsenet täydensivät vaihtuneiden henkilöiden tilalle uudet sivistyslautakunnan jäsenten kummipäiväkotien ja -​koulujen kummit.

Sivistyslautakunta päätti,​ että kesätyöseteliä ei laajenneta koskemaan 14 vuotta täyttäviä nuoria. Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle,​ että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteesta Kesätyösetelin laajentaminen koskemaan 14-​vuotta täyttäviä nuoria esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esitti,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lautakunta esittää, että valtuusto toteaisi valtuustoaloitteen Loppu koulukiusaamiselle Kajaanissa loppuun käsitellyksi.

Sivistyslautakunta ei ottanut tehtyjä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan