Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Sivistyslautakunnan 12.6.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Sivistyslautakunta nimesi sivistystoimialan tositteiden ja ostolaskujen hyväksyjiksi vuodelle 2024 esityslistan liitteessä mainitut henkilöt.

Sivistyslautakunta palautti valmisteluun esityslistan liitteenä olevan Kajaanin perusopetuksen Digitaalisen osaamisen tiekartan vuosille 2024–2027.

Matalan kynnyksen palvelutarjottimen (laajennetun tuen) lakkauttaminen.

Jäsen Eveliina Kinnunen esitti päätösehdotuksen hylkäämistä Helena Ohtosen kannattamana. Päätösehdotus JAA ja Eveliina Kinnusen esitys EI. Äänestystulos: 8 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen sivistysjohtajan ehdotuksen.

Sivistyslautakunta lakkautti matalan kynnyksen palvelutarjottimen (laajennetun tuen) palvelun osana Kajaanin kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa 1.8.2024 alkaen.

Harrastetakuun lakkauttaminen.

Jäsen Helena Ohtonen esitti ettei harrastetakuuta lakkauteta Eveliina Kinnunen kannattamana. Päätösehdotus JAA ja Helena Ohtosen esitys EI. Äänestystulos: 8 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen sivistysjohtajan ehdotuksen.

Sivistyslautakunta lakkautti Harrastetakuu-palvelun osana Kajaanin kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa 1.8.2024 alkaen.

Sivistyslautakunta antaa lausunnon esitysluonnoksesta perusopetuslain muuttamiseksi.

Sivistyslautakunta ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan