Hyppää sisältöön
Sammonkaaren tontit sijaitsevat toistensa päällä 3D-tekniikan ansioista
3D-tekniikka mahdollistaa tonttien sijoittamisen päällekkäin korkeussuunnassa. Osa tonteista sijaitsee maanpinnan alapuolella ja osa katutasossa olevan tontin yläpuolella.

Sammonkaaren tontit sijaitsevat toistensa päällä – uutta 3D-tekniikkaa hyödynnetään ensimmäisten joukossa Suomessa

Kajaanin kaupunki on Sammonkaarikorttelin toteuttamisen valmistelun yhteydessä tehnyt alueelle kolmiulotteisen tonttijaon ja muodostanut neljäntenä kuntana Suomessa kolmiulotteiset kiinteistöt alueen ensimmäisen vaiheen rakentamista varten. Kolmiulotteinen kiinteistö tarkoittaa, että maanpinnassa sijaitsevan peruskiinteistön ylä- ja alapuolelle on muodostettu korkeussuunnassa rajatut kiinteistöt, jolloin samassa rakennuksessa kellarikerros, ensimmäinen kerros ja ensimmäisen kerroksen yläpuoliset huoneistot muodostavat jokainen oman tonttinsa.

3D-tonttijako avaa omistamiseen uudenlaisia mahdollisuuksia

Kolmiulotteisella kiinteistöjaotuksella saavutetaan etuja kiinteistön hallinnoinnissa, koska rakennuksen eri osien päätöksenteko voidaan eriyttää esimerkiksi yläpuolista kiinteistöä hallinnoivan asunto-osakeyhtiön ja maanpinnan tason liikekiinteistöä hallinnoivan kiinteistöyhtiön kesken. Molemmat kiinteistöt voivat myös olla erikseen kiinnityksen kohteena ja vastata näin omista veloistaan.

Tonttien välisistä oikeuksista ja muista käytännön asioista sovitaan korttelissa yhteisjärjestelysopimuksella, jonka rakennusvalvontaviranomainen vahvistaa. Sopimus ohjaa korttelin rakentamisen aikaisia järjestelyjä sekä toimii korttelin valmistuessa tonttien yhteiseen käyttöön jäävien alueiden kunnossapidon kustannusten ja muiden vastuiden jakamisen perustana.

”Onhan tämä mielenkiintoinen ja ihan uudenlainen tapa kehittää tonttituotantoa. Päätimme hyödyntää uudenlaista teknologiaa, koska juuri tässä tapauksessa se vaikutti rakennushankkeen kannalta järkevältä ratkaisulta. 3D-tonttijakoa tullaan varmasti käyttämään myös tulevaisuuden uusissa rakennushankkeissa”, kertoo Jussi Heikkinen, tekninen johtaja Kajaanin kaupungilta.

”Uudenlaiset tontit on otettu hyvin vastaan toimijan puolelta. Uuden tekniikan käyttöönotto sujui poikkeuksellisiin olosuhteisiin nähden hyvin, vaikka 3D-tonttien lohkomista ehditty etukäteen teknisesti testata. Jatkossa tekniikkaa voidaan soveltaa tarvittaessa keskusta-alueella”, jatkaa Jari Säkkinen, Kajaanin kaupungingeodeetti.

Sammonkaarikorttelin rakentaminen etenee vaiheittain

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennetaan maanalainen pysäköintitila, päivittäistavarakauppa ja puurakenteisia opiskelija-asuntoja. Myöhemmässä vaiheessa alueelle on tarkoitus rakentaa eri ikäisille soveltuvia omistusasuntoja. Kaupunki voi hankkeelle aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaisesti antaa alennusta tontin vuokrasta, mikäli alueelle rakennetaan jatkossakin pääosin puurakenteisia kerrostaloja. Asukkaan hyötyvät alennetusta vuokrasta alhaisempien yhtiövastikkeiden muodossa.

Alueelle tullaan rakentamaan kaikille korttelin asukkaille yhteinen ja suojaisa piha-alue, joka tulee rakennusten toisen kerroksen tasalle, pihan alle tulevan yhteisen pysäköintilaitoksen päälle. Lisäksi alueen viereen tulee kaupungin rakentamana viihtyisä ja aukiomainen, ainoastaan kevyelle liikenteelle tarkoitettu katu nimeltään Tervaraitti.

Lisätiedot