Hyppää sisältöön
Sammonkaari Tervaraitti
Alustava visualisointi Sammonkaaren kortteli 1:n suuntaan suunnitellulta Tervaraitilta päin katsottuna.

Sammonkaareen puukerrostaloja – rakennustyöt alkavat elokuussa

Työyhteenliittymä Sammonkaari 14.7.2021

Sammonkaaren rakennustyöt alkavat elokuussa 2021

Ensimmäinen kortteli rakennetaan neljässä eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan parkkihalli 23 autopaikkaa, päivittäistavarakauppa sekä opiskelija-asuntoja, joiden osakkeet Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari lunastaa. Toisen vaiheen asuntojen ennakkomarkkinointi on aloitettu ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä tämän syksyn aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettava päivittäistavarakauppa rakentuu Sammonkadun ja Lönnrotinkadun kulmaukseen ja on laajuudeltaan noin 700 m2. Opiskelija-asunnot rakentuvat päivittäistavarakaupan yläpuolelle kerroksiin 2-5 ja kokonaisuudessaan puurakenteisia tilaelementtejä. Tilaelementit varustetaan tehtaalla valmiiksi ja kytketään työmaalla käyttöön. Opiskelija-asuntojen ylimpään kerrokseen rakennetaan laajat yhteiset tilat, jotka palvelevat talon asukkaita sekä tukevat yhteisöllisyyttä.

Opiskelija-asunnot käsittävät 56 huoneistoa ja ovat pinta-alaltaan 2570 m2.

Puukerrostalokokonaisuuden rakentamisessa luotetaan paikalliseen osaamiseen

Puukerrostalokokonaisuuden rakentamisessa luotetaan paikalliseen osaamiseen sekä hyödynnetään paikallista puuta raaka-aineena. Kuhmolainen Elementti Sampo Oy toimittaa Sammonkaaren tilaelementit ja niin ikään Kuhmolainen Crosslam Oy toimittaa CLT-levyt tilaelementtien runkoaineeksi. Hankkeen älylukitusjärjestelmän toimittaa Kajaanilainen Rollock Oy.

Sammonkaari hanke on Kainuun mittapuulla yksi merkittävimmästä puukerrostalokohteista

Sammonkaarihankkeen pää- ja arkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Rakennesuunnittelusta NQE Oy, Talotekniikka, sähkö ja sprinkler-suunnittelusta vastaa myös Kajaanissa toimiva Granlund Oy, Geo-  ja palotekninensuunnittelu Ramboll Oy, Piha- ja liikennesuunnittelu Plaana Oy ja akustinen suunnittelu Akukon Oy.

Sammonkaari hanke on Kainuun mittapuulla yksi merkittävimmästä puukerrostalokohteista, joita ei tässä laajuudessa ole aikaisemmin toteutettu.

”Uskomme että kainuulaiset ja myös Kainuun ulkopuolelta tulevat arvostavat puuta rakennusmateriaalina sen paikallisuuden ja myös raaka-aineen ekologisuuden osalta”.

Sammonkaarihankkeen toinen vaihe käsittää asunto-osakeyhtiö muodolla toteutettavan 43 huoneiston käsittävän kokonaisuuden. Kohteen ennakkomarkkinointi on aloitettu. Asunnot tullaan rakentamaan kokonaisuudessa puurakenteisina tilaelementteinä kuten myös ensimmäisen vaiheen opiskelija-asunnot.

Sammonkaari -hankkeessa kiinteistöjen jakaminen toteutettiin 3D, jossa tontteja voidaan muodostaa myös päällekkäin. Tällaista kiinteistöjakoa ei ole Kajaanissa ja Kainuussa aiemmin toteutettu.

”Hankkeen yhteistyö on sujunut Kajaanin kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja teknisen osaston kanssa erittäin hyvällä yhteistyöllä ja kaupunki on omalla toiminnallaan edistänyt aktiivisesti hankeen eteenpäin viemistä”.

Kajaanin ammattikorkeakoulun RAVE-hanke (rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut) on ollut omalta osaltaan edistämässä valittuja suunnittelu- ja toteutusratkaisuja.

Korttelin ensimmäinen vaihe  valmistuu syksyllä 2022

Korttelin ensimmäisen vaiheen rakennustöiden on tarkoitus valmistua syksyllä 2022 ja toisen vaiheen töiden loppuvuodesta 2022. Ensimmäinen korttelin vaiheiden kolme ja neljä toteutuminen on riippuvainen asuntomarkkinoiden kysynnästä, mutta oletettu rakennusaika on ensimmäisen korttelin osalta noin viisi vuotta. Toinen kortteli kokonaisuus on tarkoitus aloittaa ensimmäisen korttelin jälkeen tai mikäli kysyntään on myös aikaisemmin. Toiseen kortteliin on tarkoitus rakentaa myös hoivatiloja sekä tiloja päiväkotitoimintaan.

Ensimmäinen ja toinen kortteli käsittävät yhteensä noin 17 500 m2, joista ensimmäiseen kortteliin valmistuu tiloja noin 8 000 m2.

Linkki Sammonkaari.fi verkkosivustolle