Hyppää sisältöön
Syksyinen ilmakuva Kajaanista

Prosenttitaiteen Kajaanin mallin tavoitteena elävä ja vetovoimainen julkinen tila

Kajaanin kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen 2. lokakuuta pidetyssä kokouksessaan Kajaanin kaupungin prosenttitaiteen mallin. Prosenttiperiaatteen mukaan tietty osuus, noin yksi prosentti julkisen rakennushankkeen kustannuksista ohjataan kohteeseen tulevan taideteoksen hankintaan.

Kaupunginjohtaja Jari Tolosen mukaan Kajaanin prosenttiperiaatteen tavoitteena on tuoda kiinnostavan ja monipuolisen taiteen avulla elävyyttä ja vetovoimaa julkisiin tiloihin.

– Julkinen taide ilmentää ja tukee kaupungin arvoja ja vahvuuksia. Tällöin taide on osa kaupungin identiteettiä ja se tuo veto- ja lumovoimaa kaupunkiin, Tolonen näkee.

Hänen mukaansa teosvalinnat tehdään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti niin, että mukana on koko nykytaiteen kirjo.

– Kantavana periaatteena on, että pysyviä julkisia teoksia hankitaan laatua korostaen ammattitaiteilijoilta. Valinnoissa huomioidaan myös kestävyys, saavutettavuus ja soveltuvuus paikkaan sekä huolto ja ylläpito.

Tolosen mukaan taide voi olla muutakin kuin kuvataidetta, esimerkiksi määräaikainen esitys, performanssi, konsertti tai yhteisöllinen prosessi. Teokset voivat olla pysyviä tai määräaikaisia.

– Prosenttiperiaatteella hankitut taideteokset voivat myös yhdistyä täysin rakenteisiin, tiloihin tai ympäristöihin esimerkiksi värisuunnitelmina, julkisivu- tai ympäristötaideteoksina.

Tolonen huomauttaa, että julkisesta taiteesta pääsevät osalliseksi kaikki, ja prosenttitaideperiaate tarjoaa myös keinoja asukkaiden kutsumiseen mukaan yhteisten julkisten tilojen suunnitteluun.

– Taidehankintaprosesseissa on mahdollista kehittää uusia, kaupunkilaisia osallistumaan kutsuvia toimintatapoja. Yhteisölliset taidehankkeet tarjoavat kaikille asukkaille mahdollisuuksia osallistua kaupunkitilan suunnitteluun.

Prosenttiperiaate koskee kaikkea rakentamista talonrakentamisesta ympäristörakentamiseen sekä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen.

Kajaanin kaupunki käyttää kaikissa yli miljoonan euron talonrakennus- ja ympäristörakentamisen investointihankkeissa prosenttiperiaatetta niin, että noin yksi prosentti rakentamiskustannuksista käytetään taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun.

– Pienemmissä investoinneissa periaatetta käytetään vuositasolla mahdollisuuksien mukaan, jos yli miljoonan euron investointeja ei ole, Tolonen kertoo.

Kajaanin kaupungin prosenttitaiteen periaatteissa määritellään julkisen taiteen hankinnan toimijat ja menettelytavat ja taiteen hankkiminen yhdistetään osaksi investointien suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi sovitaan hankittavien teosten huollosta niiden koko elinkaaren aikana. Jokaisesta hankinnasta tehdään sopimus taiteilijan kanssa. Periaatetta toteutetaan aluksi vuosina 2023–2026, jonka jälkeen se pyritään muuttamaan pysyväksi käytännöksi.