Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Perutaan tapahtumat: Saat sen – katufestivaali ja Aktiivipäivä Hakamajalla

Kainuu on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Kainuussa viruksen ilmaantuvuus on nyt korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin. Kainuu on kriittisessä vaiheessa, ja rajoituksiakin voidaan joutua ottamaan käyttöön tilanteen muuttuessa. Erityisen suuri merkitys lähiaikoina on maltillisella toiminnalla ja turvallisuusohjeiden noudattamisella.

Kajaanin kaupungin laajennettu johtoryhmä on 22.7.2021 päättänyt perua Saat sen – katufestivaali 6.8.2021 ja Aktiivipäivä Hakamajalla 4.8.2021 tapahtumat.

Keskeisin tavoite on nyt saada tilanne haltuun, että voimme viettää loppukesää rauhallisemmassa tilanteessa ja helpottaa erityisesti koulujen alkavaa lukuvuotta.

Lisätietoja Jari Tolonen kaupunginjohtaja p. 044 710 0303 jari.tolonen@kajaani.fi

/////////////

Koko Kainuussa voimassa olevat suositukset

  • Kasvomaskin käyttö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

Koronainfosivustot

Linkki Kajaanin kaupungin verkkosivujen koronainfo sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Linkki Kajaanin kaupungin Facebook sivustolle

Linkki sivustolle, josta löytyvät Kainuun koronatilanteen ajantasainen tilannetieto, tiedotteet, yleiset ohjeet ja voimassa olevat suositukset

Linkki Kainuun soten koronarokotukset Kainuussa sivustolle