Hyppää sisältöön
Kirjat pinossa

Perusopetuksen käynnistyminen koronapandemian kiihtymisvaiheessa, syyslukukausi 2021

Tiedote jaetaan Wilma-oppilastietojärjestelmän kautta kaikille perusopetuksen oppilaiden huoltajille. Tiedot perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kainuun soten yleisiin ohjeisiin, ja niitä on täydennetty Kajaanin sivistystoimialan paikallisten linjausten mukaan.

Yleistä

Kainuun koronatilanne on kiihtymisvaiheessa ja toimimme siihen liittyvien suositusten mukaan. Perusopetus käynnistyy Kajaanissa lähiopetuksena. Kouluun tullaan vain terveenä. Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Kouluissa tähän kiinnitetään erityistä huomiota. Opetusryhmiä pyritään pitämään erillään toisistaan mahdollisuuksien mukaan. Ruokailu, välitunnit ja siirtymät järjestetään niin, että eri luokkien väliset kontaktit minimoidaan.

Opetuksen järjestäjä ylläpitää valmiutta siirtyä etäopetukseen, mikäli paikallinen epidemiatilanne sitä vaatii. Päätöksen tekee kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava tartuntatautiviranomainen.

Maskit

Kiihtymisvaiheen suositusten mukaan yli 12-vuotiaiden oppilaiden tulee käyttää maskia kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Perusopetuksessa tämä tarkoittaa sitä, että 6.–9. luokkien oppilaat käyttävät sisätiloissa maskia. Välitunneilla maskeja ei tarvitse käyttää, mikäli turvavälejä noudatetaan. Tänä syksynä 6. luokan aloittaville oppilaille jaetaan viiden kappaleen kangasmaskipaketit ensimmäisenä koulupäivänä. 7.–9. luokkien oppilaat käyttävät viime lukuvuonna saamiaan kangasmaskeja, jotka ohjeistettiin säilyttämään myöhempää käyttöä varten. Oppilaat voivat myös käyttää omia maskejaan.

Poissaolot, riskiryhmät sekä oppilaan sairastuminen ja oireilu

Mikäli oppilas on määrätty karanteeniin tai hoitava lääkäri on todennut hänen kuuluvan riskiryhmään ja arvioi poissaolon lähiopetuksesta tarpeelliseksi, tulee oppilaalle tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (Perusopetuslaki 18 §). Opetusjärjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti oppilasta opettavien opettajien ja koulun rehtorin kanssa. Tällöin opetus voidaan järjestää myös etäopetuksena. Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronavirukseen sopivia oireita, lapsi ei saa mennä kouluun. Tilanteessa toimitaan Kainuun soten koronainfon ohjeiden mukaan.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Pyrimme järjestämään perusopetuksen lähiopetuksena koko lukuvuoden ajan. Hygieniaohjeiden noudattamisen ohella tässä tärkeintä on hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus kodin ja koulun välillä. Yhdessä tästä selvitään!

Lisätietoja

vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä 30.8.2021 saakka, p. 044714 7621

Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen 1.9.2021 alkaen, p. 044710 0611

Lähteet:

Aihealueet