Hyppää sisältöön

PAPU harjoitus Pohjoinen 21: Kainuun evakuointikeskus perustettiin Kainuun musiikkiopiston tiloihin

Kajaanissa toteutettavan moniviranomaisharjoituksen yhteydessä perustettiin evakuointikeskus Kaukametsän musiikkiopiston tiloihin (Koskikatu 2, 87100 KAJAANI). Harjoituksen tavoitteena oli harjoitella evakuointikeskuksen perustamista siten, että evakuointikeskus voidaan tarvittaessa ottaa nopeasti käyttöön esim. sään ääri-ilmiön aiheuttamien ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien häiriöiden (esim. laaja-alainen sähkönjakeluhäiriö) ja kuntalaisten suojaamiseen sisältyvien tarpeiden vuoksi.

Harjoitus on ollut mielenkiintoinen ja avartava kokemus. Varautumissuunnitelmien toimivuutta on hyvä säännöllisesti testata. Saumaton yhteistyö on tärkeää, kun jokin poikkeava tapahtuma yllättää arjen keskellä. Nyt Kainuun musiikkiopistolle perustettu evakuointikeskus on sijainniltaan hyvä paikka, johon on helppo tarvittaessa hakeutua. Kaupungilla on vastuu kriisin keskellä huolehtia kuntalaisistaan, toteaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Kainuun pelastuslaitos, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kajaanin kaupunki ovat laatineet yhteistyössä Kajaanin kaupungin evakuointisuunnitelman. Evakuointisuunnitelman laadinta ja evakuointitoimenpiteiden toteuttaminen sekä evakuoitavien huoltoon varautuminen ovat osa viranomaisten ja kunnan varautumista sekä valmiussuunnittelua.

Kajaanin evakuointisuunnitelman laadinnan yhteydessä on määritetty Kajaanin kaupungin evakuointikeskukset. Evakuointikeskukset ovat kiinteistöjä, jotka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön mahdollisen häiriötilanteen aikana ja turvata Kajaanin kaupungin asukkaiden kriittisten peruspalveluiden toteutuminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Evakuointikeskusten kiinteistöt omistaa Kajaanin kaupunki ja kaupunki vastaa kiinteistöjen infrastruktuurista (kuten sähkö, vesi ja ilmastointi) ja evakuointikeskusten sisäisestä toiminnasta vastaa Kainuun soten sosiaaliviranomainen.

Kainuun maakunnan alueen evakuointisuunnitelmien laadinta aloitettiin pelastusviranomaisen johdolla syyskuussa 2020. Suunnitelmien laadintaan osallistuivat kaikki Kainuun kunnat ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä soveltuvin osin myös eri viranomaiset. Suunnitelmat valmistuivat toukokuussa 2021. Tässä harjoituksessa testattiin laadittujen suunnitelmien toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa sekä johtamista harjoituskuvauksen mukaisessa turvallisuustilanteessa. Evakuointikeskus-toimintamallin täytyy skaalautua erilaisiin turvallisuustilanteisiin, jolloin ne voidaan tarvittaessa perustaa toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä riittävän nopeasti ja turvata väestön elinolosuhteiden säilyminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Kainuun maakunnan alueen varautuminen ja yhteistyö perustuvat suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalliin, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä sanoo valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen.

Evakuointikeskuksen toimintoihin sisältyvät mm. mahdollisuus lepoon, ruokailuun ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Evakuointikeskuksessa on mahdollisuus myös psykososiaaliseen tukeen ja valmius ensiavun antamiseen. Evakuointikeskuksessa on myös erillinen latauspiste, jossa kuntalaiset voivat ladata oman puhelimen tai tietokoneen akkuja, mikäli kyseessä on laaja ja pitkäkestoinen sähkönjakelun häiriötilanne. Evakuointitoimenpiteiden toteuttaminen sekä evakuointikeskusten perustaminen toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä ja johdolla tilanteen mukaan joko suppeana tai laajana.

Hyvät suunnitelmat ja niiden säännöllinen testaaminen turvaavat, että kokonaisturvallisuus lisääntyy ja pystymme toimimaan kaikissa tilanteissa. Tositilanteessa olemme kyvykkäitä toimimaan asian vaatimassa laajuudessa. Kajaanin kaupunki on osoittanut Kainuun sotelle tilat, joihin evakuointikeskukset perustetaan. Kun toimeksianto evakuointikeskuksen perustamisesta tulee Kainuun sotelle, niin kuhunkin tehtävään nimetyt henkilöt ryhtyvät toimimaan. Infrastruktuurista kuten siivouksesta, jätehuollosta, ilmastoinnista ja tekniikasta huolehtii Kajaanin kaupunki ja Kainuun soten sosiaaliviranomainen huolehtii toiminnan sisällöstä evakuointikeskuksen sisällä. Majoitus, ruoka, vaatetus ja muu perushuolto turvataan sekä psykososiaalinen tuki, jolla ehkäistään pitkäkestoisia kärsimyksiä. Pidetään evakuoitavat rauhallisena ja yhteydet läheisiin turvataan, sanoo Kainuun soten vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen.

Kajaanissa on viisi evakuointikeskusta, joista Kaukametsän alueella on kolme (Kainuun musiikkiopisto, Kaukametsän -sali ja Kainuun opisto) Kainuun ammattiopiston Oppi 4 ja Kajaanihalli. Evakuointikeskukset perustetaan aina toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä ja viranomainen tiedottaa evakuointikeskuksen perustamisesta.

Lisätietoja Juha Kärkkäinen valmiuspäällikkö p. 044 710 0153 juha.karkkainen@kaipe.fi ja Jari Tolonen kaupunginjohtaja p. 044 710 0303
jari.tolonen@kajaani.fi

Kuvassa: Perustetun evakuointikeskuksen rekisteröitymispisteen työntekijät Kainuun sote Ulla Korhonen ja SPR:n vapaaehtoinen Karoliina Parviainen.

Linkki, josta löytyy lisätietoa kotitalouksien varautumisesta

Aihealueet