Hyppää sisältöön
Kainuun soten uuden sairaalan pääsisäänkäynti

Pääterveysaseman vastaanotto muuttaa uuteen sairaalaan yleislääketieteen poliklinikalle (ylepoli)

Pääterveysaseman vastaanoton viimeinen aukiolopäivä on torstaina 15.10.2020 klo 12.00 saakka. Perjantaina 16.10.2020 pääterveysasema on poikkeuksellisesti suljettu muuton vuoksi. Tuolloin hoidetaan ainoastaan päivystyspotilaat. Päivystyspotilaiden hoito tapahtuu Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalla, F2-ovi.

Toiminta uusissa tiloissa Uuden sairaalan ylepolilla alkaa maanantaina 19.10.2020 klo 8.00. Sisäänkäynti pääovesta F1. Ylepolin tilat ovat pääaulan oikealla puolella, siellä sijaitsee myös odotusaula. Vastaanotolle ei tarvitse ilmoittautua.

Vastaanottotoiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä.

Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä puh. 08 6156 7207. Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le pääsääntöisesti sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot soitetaan kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Takaisinsoittojärjestelmässä tulee 4 vaihtoehtoa asioinnin syylle, pyydämme asiakkaitamme kuuntelemaan kaikki vaihtoehdot ennen asioinnin syyn valintaa.

Soi­tet­taes­sa nu­me­roon, tu­lee va­lin­ta jos­sa ker­ro­taan asioin­nin syy:

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kansanterveyshoitajat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen
4 Ajan pe­ru­mi­nen

Pääterveysaseman vastaanotto (19.10.2020 alkaen Uusi sairaala Yleislääketieteenpoliklinikka) on avoinna ma-to klo 8-16, pe ja juhlapyhien aattopäivinä klo 8-15.

Kiireellinen päivystys toteutetaan Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan potilas hoidetaan päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen, hoitoa ei voi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli.

Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys/päivystyapu puh. 116 117. Soita ennen päivystykseen lähtemistä ja silloin, kun tarvitset sairaanhoitajan neuvoja.

omasote.kainuu.fi

Palvelun kautta voi lähettää mm. viestejä ja kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.