Hyppää sisältöön

Osallisuuskyselyn tulokset: osallisuutta edistetään parhaiten avoimuudella, vaikuttamismahdollisuuksista viestimällä ja vaikuttavuutta vahvistamalla

Kajaanin kaupungin osallisuuskyselyllä selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä ja ideoita siitä, miten osallisuutta voidaan Kajaanissa edistää. 16.1.-4.2. auki olleeseen kyselyyn tuli yhteensä 157 vastausta, mikä on asukasmäärään suhteutettuna samalla tasolla kuin muiden kaupunkien vastaavien kyselyiden vastausmäärät.

Kyselyyn vastanneiden mielestä osallisuutta edistetään Kajaanissa parhaiten siten, että kaupungin toiminta ja päätöksenteko on avointa. Toiseksi tärkeimmäksi koettiin kaupunkilaisten tiedonsaanti heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan. Kolmanneksi nousi osallisuuden vaikuttavuuden vahvistamisen tärkeys, jotta kuntalaiset tietävät ja näkevät vaikuttamisen tulokset.

– Lisäksi kyselyyn vastanneet toivoivat, että kokeilemme rohkeasti uudenlaisia osallisuuden tapoja, ja että osallistamme kaupunkilaisia päätöksentekoon erilaisissa kehittämistilanteissa, hyvinvointikoordinaattori Veera Lintula kertoo.

Kyselystä saatiin hyvin tietoa myös siitä, kuinka tuttuja eri osallistumis-, vaikuttamis- ja viestintäkanavat ovat kaupunkilaisille. Tieto-osallisuuden näkökulmasta Kajaanin sosiaalinen media (28 % vastaajista käyttää säännöllisesti ja 26 % silloin tällöin), Koti-Kajaanin ilmoitukset (25 % käyttää säännöllisesti ja 34 % silloin tällöin), kajaani.fi -verkkosivut (20 % käyttää säännöllisesti ja 43 % silloin tällöin) sekä tapahtumienkainuu.fi -sivusto (9 % käyttää säännöllisesti ja 41 % silloin tällöin) olivat tunnetuimpia.

– Vastaavasti International Info Kajaani -mobiilisovellus oli tuntemattomin. Se on kuitenkin kohdennettu tietylle väestöryhmälle. Sen lisäksi Lähellä.fi -palvelu ei ollut vielä vastaajille tuttu, Lintula toteaa.

Suunnitteluosallisuuden saralla verkkokyselyt olivat kaikkein tutuimpia, 51 % vastaajista osallistuu niihin säännöllisesti tai silloin tällöin. Kajaanin palautepalvelusta 32 % vastaajista ei ollut vielä kuullut ja 31 % oli kuullut, muttei vielä käyttänyt.

Lintulan mukaan päätöksenteko-osallisuuden kanavista moni oli kuullut, muttei itse käyttänyt. Äänestäminen kuntavaaleissa oli tässä osiossa tutuinta. Toimintaosallisuudessa yhteiset kaupunkitapahtumat nousivat tässä kyselyssä tunnetuimmaksi.

– Kysyimme myös näkemyksiä erilaisista osallisuutta lisäävistä toimintamalleista. Selkeästi suosituin oli nopeat, ketterät ja helposti toteutettavat kyselyt, ja toiseksi suosituin keskustelutilaisuudet ajankohtaisista ja mielipiteitä herättävistä teemoista.

Lintula kertoo, että osallisuuskyselyn tulosten analyysiä jatketaan ja aineistosta käydään läpi muun muassa eri ikäryhmittäiset vastaukset. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kevään aikana valmistuvassa osallisuusohjelmassa.  Kyselyyn vastaamalla oli mahdollista osallistua teatteri- ja uimalippujen arvontaan. Arvonnassa voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.