Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston 25.1.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi urheilumarkkinointitukea 3 500 € Anne Kyllöselle kaudelle 2024. Tuki maksetaan urheilijan edustaman urheiluseuran Kainuun hiihtoseura ry:n tilille urheilijan kulujen kattamiseen. Urheilumarkkinointituki maksetaan osallisuus- ja hyvinvointijaoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto valtuuttaa kaupungin markkinointipäällikön tekemään erillisen sopimuksen markkinointiyhteistyöstä. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Urheilumarkkinointituki 2024: Kajaanin Palloilijat ry. Jaosto ei myöntänyt urheilumarkkinointitukea, koska hakukriteerit eivät täyty.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi tapahtuma-avustusta Surf-seura Kainuun Pläkä ja Plaanille 9. – 17.3.2024 järjestettäviin talvipurjehduksen maailmanmestaruuskilpailuihin 3 200 euroa kentän (väh 100 x 100 m) aurauskustannuksiin sekä toimistokonttien kuljetus- ja sähkökustannuksiin, jotka kaupungin liikuntatulosyksikkö järjestää laskuttaen järjestäjää. Tapahtuma-avustushakemuksessa mainitut muut tarpeistot, kuten lipputangot ja bajamajat ovat järjestäjän vastuulla järjestää.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto ei myöntänyt tapahtuma-avustusta Taidekatu Toivo -taidetapahtuman 3. näyttelyjaksoon. Kyseessä on galleriatoiminta, johon ei voida myöntää tapahtuma-avustusta. Myös avajaispäivä kuuluu normaaliin galleriatoimintaan. Kaupunki on myös jo osallistunut 3.000 eurolla Keskustagalleria-pilottihankkeen toteuttamiseen.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto ilmoittaa järjestöjen toiminta-avustukset sekä kohde- ja kehittämisavustukset haettavaksi 5. – 29.2.2024. Avustushaku päättyy torstaina 29.2.2024 klo 12.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Linkki esityslistaan