Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston 21.9.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston pöytäkirjojen tarkastaminen 2023-2025. Jaosto päätti, että jaosto tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2023-2025. Jaosto päätti, että jaoston pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Muun viranomaisen pöytäkirja (viranhaltijoiden tekemät päätökset) annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina.

Järjestöjen ketterät kokeilut 2023. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi kohde- ja kehittämisavustusten järjestöjen ketterät kokeilut -avustukset esityslistan liitteen mukaisesti. Lisäksi jaosto siirsi jaoston avustusten käyttösuunnitelmassa tälle avustustyypille suunnatut ja käyttämättä jääneet määrärahat 2.340e loppuvuoden 2023 tapahtuma-avustuksiin.

Avustuksen saaja raportoi kohde- ja kehittämisavustusten käytöstä kesäkuun 2024 loppuun mennessä täyttämällä kohde- ja kehittämisavustusten raportointilomakkeen. Lomake löytyy verkkosivuilta: https://www.kajaani.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-
vaikuta/avustukset/kohde-ja-kehittämisavustukset

Uuden yhdistyksen perustamisavustukset 2023. Jaosto ei myöntänyt uuden yhdistyksen perustamisavustuksia, sillä määräaikaan
mennessä ei saapunut yhtään hakemusta. Lisäksi jaosto siirsi jaoston avustusten käyttösuunnitelmassa uuden yhdistyksen perustamisavustuksiin varatut määrärahat 1500e loppuvuoden 2023 tapahtuma-avustuksiin.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto merkitsi tiedoksi esityslistan mukaiset hyvinvoinnin edistämisen ajankohtaiset asiat.

Linkki esityslistaan