Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston 21.3.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi kulttuurijärjestöjen kohdeavustukset. Kohdeavustuksella tuetaan yhdistysten Kajaanissa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi nuorisotoiminnan kohdeavustukset.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustusta.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi kohde- ja kehittämisavustusten järjestöjen ketterät kokeilut -avustukset.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto ei myöntänyt uuden yhdistyksen perustamisavustuksia, sillä määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään hakemusta.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustusta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry:lle myönnetty hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustus tulee kohdentaa Perheiden pesäkolo -toimintaan.

Linkki esityslistaan