Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston 18.4.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi liikunnan kohdeavustukset vuodelle 2024.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi kylä- ja kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2024.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto siirsi kylä- ja kaupunginosatoiminnan kohdeavustukset vuodelle 2024 käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi urheilumarkkinointitukea 3 000 € ********* kaudelle 2024. Tuki maksetaan urheilijan edustaman urheiluseuran Kajaanin Kipinä ry:n tilille urheilijan kulujen kattamiseen.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi urheilumarkkinointitukea 1 000 € ********* kaudelle 2024. Tuki maksetaan urheilijan edustaman urheiluseuran Kajaanin Kuohu ry:n tilille urheilijan kulujen kattamiseen.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi urheilumarkkinointitukea 2000 € KPK:n naisten ykköspesisjoukkueelle kaudelle 2024.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myönsi urheilumarkkinointitukea 2000 € Kajaanin Haka ry:n P17 ykkösen joukkueelle kaudella 2024.

Urheilumarkkinointituet maksetaan osallisuus- ja hyvinvointijaoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto valtuuttaa kaupungin markkinointipäällikön tekemään erillisen sopimuksen markkinointiyhteistyöstä. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Linkki esityslistaan