Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston 17.5.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto myönsi markkinointitukea Hokki Kainuu Oy:lle 9.500 euroa. Urheilumarkkinointituki maksetaan osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto valtuutti kaupungin markkinointipäällikön tekemään erillisen sopimuksen markkinointiyhteistyöstä. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta joukkueen avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin,​ jos sopimusehtoja ei noudateta.

Jaosto myönsi urheilumarkkinointitukea 1.000 euroa Kajaanin Juntta ry:lle painijan tukemiseksi. Urheilumarkkinointituki maksetaan osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto valtuutti kaupungin markkinointipäällikön tekemään erillisen sopimuksen markkinointiyhteistyöstä. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin,​ jos sopimusehtoja ei noudateta.

Osallisuus ja hyvinvointijaosto myönsi Kajaanin Pallokerho ry:lle 2.000 euroa urheilumarkkinointitukea kaudelle 2023. Urheilumarkkinointituki maksetaan osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston urheilumarkkinointiin varatuista varoista. Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto valtuutti kaupungin markkinointipäällikön tekemään erillisen sopimuksen markkinointiyhteistyöstä. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan avulla. Markkinointituen saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin,​ jos sopimusehtoja ei noudateta.

Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto myönsi tapahtuma-​avustusta 8.000 euroa Nordic Live Productions Oy:lle 9.–10.6.2023 Kainuun Musiikkijuhlien järjestämiseen. Tapahtuma-avustus maksetaan sisäisellä laskulla osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston kulttuuritapahtumien tapahtuma-​avustuksiin varatuista varoista. Tapahtuma-​avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen täyttämällä raportointilomake. Raportointilomake löytyy verkkosivuilta: www.kajaani.fi/tapahtuma-​avustukset. Tapahtuman tulee käyttää Kajaanin kaupungin logoa (teksti ja vaakuna) kaikissa tapahtumailmoituksissaan (some ja printti) tai mainintaa, että Kajaanin kaupunki tukee tapahtumaa. Logon saa tapahtumatuottaja Satu Pyykköseltä. Sähköposti on muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi Tapahtuma tulee ilmoittaa maksuttomalle tapahtumien Kainuu -​tapahtumasivustolle (www.tapahtumienkainuu.fi).

Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto ei myöntänyt tapahtuma-​avustusta Kianto-​oopperan sävellystyöhön. Järjestäjä voi hakea hakea tapahtuma-​avustusta siinä vaiheessa,​ kun tapahtuma on valmis ja se tuodaan Kajaaniin.

Jaosto merkitsi Kajaanin hyvinvointikertomuksen ja -​suunnitelman vuosiraportin 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittäminen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto merkitsi osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston talouden seurantaraportin 1–4/2023 tiedoksi.

Osallisuus-​ ja hyvinvointijaosto myönsi tapahtuma-​avustusta 3.000 euroa Hokki Events Oy:lle 15.7.2023 Kajaani Fest Live -​tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuma-avustus maksetaan osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston kulttuuritapahtumien tapahtuma-​avustuksiin varatuista varoista. Tapahtuma-​avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen täyttämällä raportointilomake. Raportointilomake löytyy verkkosivuilta: www.kajaani.fi/tapahtuma-​avustukset. Tapahtuman tulee käyttää Kajaanin kaupungin logoa (teksti ja vaakuna) kaikissa tapahtumailmoituksissaan (some ja printti) tai mainintaa, että Kajaanin kaupunki tukee tapahtumaa. Logon saa tapahtumatuottaja Satu Pyykköseltä. Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Tapahtuma tulee ilmoittaa maksuttomalle tapahtumien Kainuu -​ tapahtumasivustolle (www.tapahtumienkainuu.fi). Lisätietoja asiasta antaa markkinointipäällikkö Milja Korhonen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Linkki esityslistaan