Hyppää sisältöön
Kädet pitävät hammasrattaita käsissä

Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen –hanke edistää työllisyyttä koko maakunnassa

Kainuussa on alkanut koko maakunnan kattava hanke, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat. Laajassa, maakunnallisesti ainutlaatuisessa hankkeessa tulee työskentelemään kuusi työpaikkavalmentajaa ja projektipäällikkö, jotka yhdessä kuntien ja TE-palvelujen työvoimapalvelujen henkilöstön kanssa auttavat työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentajat toimivat konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä.

”Hanke on hieno osoitus tarvelähtöisestä ja tuloksellisesta hankevalmistelusta kuntien ja KAMKin välillä. Yhteistyössä saamme aikaan laajoja vaikuttavia kehittämistoimia, jotka palvelevat koko Kainuuta.” toteaa Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén. ” Hankkeen aihepiiri on erittäin ajankohtainen työmarkkinoiden tilanteen ja työllisyyspalvelujen uudelleen organisoitumisen takia. Ammattikorkeakoululle tiivis yhteistyö työvoimapalvelujen kanssa vahvistaa vasta käynnistynyttä sosionomikoulutusta ja siihen liittyvää kehittämistoimintaa” Sarén jatkaa.

”Hanke tukee Kainuun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden työllistymistä opinnollistamisen avulla. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja vieraskieliset sekä maahanmuuttajat”, kertoo Kajaanin kaupungin työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmasta johdettu työllisyyden kuntakokeilu käsittää Kainuussa kaikki kunnat Puolankaa lukuun ottamatta. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti työllisyyden kuntakokeilulla vahvistetaan kuntien roolia työllisyydenhoidossa. Kuntakokeilun kunnat vastaavat kohderyhmän TE-palveluista kokeilun ajan. Kuntakokeilut lähtivät käyntiin 1.3.2021 ja kestävät vuodelle 2024 asti, kunnes suurin osa nykyisistä TE-palveluista siirretään kuntien järjestämisvastuulle. Hankkeessa ovat mukana yhdenvertaisesti kaikki Kainuun kunnat Puolanka mukaan lukien.

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Tunnistetussa oppimisympäristössä hankeosallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamispolut voivat johtaa myös tutkintosuorituksiin näytöin ammatillisessa oppilaitoksessa.

Hankkeen keskeisempinä tuloksina ovat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi toteutetaan koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle. Hankkeen hallinnoijana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022-31.8.2023 toteutettavaa hanketta rahoitetaan ESR- ohjelmasta, ja omarahoitus jakautuu mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken.

Lisätiedot:

Virpi Heikkinen
projektipäällikkö
virpi.heikkinen@kamk.fi
p. 040 359 4709

Lähde: Kajaanin ammattikorkeakoulu

Tutustu kainuulaiseen opinnollistamismalliin