Hyppää sisältöön

Opinnäytetyöstä pohjaa jätteiden lajittelun kehittämiselle kaupungin tiloissa

Marraskuussa 2021 vihreiden valtuustoryhmä allekirjoitti valtuustoaloitteen jätteiden lajittelusta kaupungin toimitiloissa. Aloitteessa todetaan, että resurssiviisaassa kaupungissa myös kiertotalouden alkupää eli jätteiden syntymäpaikkalajittelu tulisi olla kunnossa. Asian edistämiseksi Kajaanin kaupungilla on selvitetty jätteiden lajittelun nykytilannetta ja toimivuutta ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikkan insinööriopiskelijan opinnäytetyönä.

Jenni Kurosen opinnäytetyössä keskityttiin kaupungin omistamien rakennusten jätteiden lajittelun nykytilanteen tunnistamiseen kyselyllä ja tarkastelukierroksilla. Työ tehtiin Kajaanin kaupungin tilakeskukselle ja Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle.

”Kaupungin tulee näyttää hyvää esimerkkiä ja lajitella jätteensä tiloissaan hyvin. Jätteiden lajittelun prosessit on selkeytettävä. Sekajäte on kallista, joten siitäkin syystä sen syntymistä kannattaa ehkäistä. Opinnäytetyö antaa meille kehitystyön pohjaksi hyvää tietoa ja pystymme miettimään järkeviä ratkaisuja sujuvaan jätteiden lajitteluun”, kiittelee toimitilapäällikkö Markku Haverinen.

”Kaupungin omistamien rakennusten lajittelun onnistuminen on yhteistyötä. Jätteiden lajittelun onnistuminen riippuu kiinteistöjen omistajien, käyttäjien ja puhtaanapidon yhteistyöstä. Meillä kaikilla on oma roolimme. Meidän on löydettävä yhteinen sävel, jotta saamme lajittelun onnistumaan,” sanoo kiinteistöjen isännöitsijä Markku Vesterinen.

”Kajaanin Mamsellissa mietimme ja kehitämme ruokapalveluiden keittiöissä käytettäviä materiaaleja. Suurin osa keittiöille tulevista ruokien pakkausmateriaaleista laitetaan sekajätteeseen. Ruokien pakkausmuoveja kun ei voida puhdistaa riittävissä määrin, jotta se kelpaisi muovipakkausten keräykseen. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseksi pohdimme näitä asioita” lupaa Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen.

Positiivinen asenne lajittelua kohtaan sekä lajitteluastioiden parempi näkyvyys tärkeässä roolissa

Tutkimukseen valittiin viisi tarkastelukohdetta: kaupungin pääkirjasto, Kuurnan päiväkoti, Kätönlahden päiväkoti, Kätönlahden koulu ja yksityinen Kalliokoti. Tarkastelukohteissa nousi selkeästi esille positiivisen ja lajittelumyönteisen asenteen vaikutus jätteiden huolelliseen lajitteluun ja kierrätykseen. Toinen selkeä asia oli, että lajitteluastiat ja lajitteluohjeet on oltava selkeästi esillä. Lisäksi katosten ja astioiden on hyvä olla siistit. Jätepisteet on löydettävä helposti. Hyvin sujuva lajittelu vaatii meiltä kaikilta asennemuutoksen.

Kartoituksen ja tarkastelukierroksien perusteella kaikkien yksiköiden käyttäjät halusivat kierrättää, mutta se ei tällä hetkellä ollut välttämättä mahdollista. Jätteiden lajittelusta teki hankalaa eri jätelaaduille tarkoitettujen astioiden puuttuminen sisätiloista. Julkisten tilojen lajittelupisteet kannattaakin sijoittaa järkevästi ja merkitä hyvin, jotta lajittelusta tulee arkipäiväisempää kaikille. Yksi tärkeä suunnitelmien toteutumisen ja onnistumisen avain on viestintä. Toivon, että Kajaanin kaupunki saa työstäni inspiraatiota ja vinkkejä, miten sisäistä jakelua voidaan viedä enemmän kestävän kehityksen suuntaan, sanoo opinnäytetyön tekijä Jenni Kuronen.

Opinnäytetyössä käsiteltiin nykypäivän yhdyskuntajätteiden historiaa, ilmastovaikutuksia, lajittelun tärkeyttä ja ihmisten ajattelutapojen vaikutusta lajittelun onnistumiseen.

Linkki Theseus verkkosivustolle, josta löytyy opinnäytetyö Sisäisen lajittelun järjestäminen Kajaanin kaupungin yksiköissä

Lisätietoja kiinteistöjen isännöitsijä Markku Vesterinen, p. 040 4839 254.

Käsitteet

Yhdyskuntajäte
Yhdyskuntajäte on jätettä, joka syntyy meidän kaikkien arkipäiväisestä toiminnasta.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jota toteutetaan ja viedään eteenpäin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Päätavoitteena on turvata hyvän elämän mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä samalla kuluttaa maapallon luonnonvaroja harkitummin ja järkevämmin.

Kiertotalous
Kiertotalous on talousmalli, joka on osana taloudellista kestävyyttä ja samalla se noudattaa ekologisia reunaehtoja. Mutta samalla kiertotaloudessa on kyse kilpailukyvystä. Lisäksi se edistää sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden saavuttamista. Kiertotaloudella pyritään ehkäisemään jätemäärien syntymistä ja kasvihuonekaasujen muodostumista.

Lajittelu ja kierrätys
Kiertotaloutta edistetään jätteiden huolellisella lajittelulla ja kierrätyksellä. Lajittelu säästää luonnon voimavaroja, koska lajiteltuja materiaaleja voidaan kierrättää uusien materiaalien raaka-aineena.