Hyppää sisältöön
Opettaja ja oppilas käyttävät yhdessä tietoteknisiä välineitä

Opetuksen digitalisointi jatkuu ja kaksikielinen perusopetus käynnistyy Kajaanissa

Kajaanin kaupungin perusopetus alkaa tiistaina 10.8. Kesälomalta palaa yhteensä 3792 oppilaista, joista ensimmäisen luokan aloittaa 416 oppilasta. Ensimmäisenä koulupäivänä lasten koulutietä keskustan alueella ovat ohjaamassa ja turvaamassa LähiTapiolan väki sekä Kainuun Pelastuslaitos ja MLL:n paikallisyhdistys Linna.

Laajamittainen kaksikielinen perusopetus alkaa Kajaanissa

Kajaanin perusopetus aloittaa syksyllä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen. Tavoitteena on luoda oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä suomen että englannin kielessä.

Opetus alkaa 1-2 -luokilla Seminaarin koululla ja 3-4 -luokat aloittavat Keskuskoululla. Puolet opetuksesta annetaan suomeksi ja puolet englanniksi. Kouluilla työskentelee opettajatyöparit, joista toinen puhuu oppilaille vain englantia ja toinen suomea. Oppinaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain eli esimerkiksi matematiikkaa opetetaan jonain vuonna englanniksi ja toisena taas suomeksi. Näin varmistetaan, että kaikki sanat ja käsitteet opitaan varmasti molemmilla kielillä.

”Kajaanin perusopetus on laadukasta, opettajat ammattitaitoisia ja nyt pääsemme toteuttamaan myös kaksikielisen opetuksen. Tämä on yksi osoitus siitä, miten kaupunki panostaa palveluiden kehittämiseen”, iloitsee Jaakko Vehkaperä vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Kajaanin kaupungilta.

Kajaanin perusopetus jatkaa opetuksen digitalisointia

Kajaanin perusopetus jatkaa aloittamaansa opetuksen digitalisointia jakamalla elo-syyskuun aikana kannettavat tietokoneet kaikille 6.-, 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille. Syksyllä 2019 ensimmäisinä koneet saivat silloiset 6. ja 9.-luokkalaiset. Lukuvuonna 2020-21 kaikilla yläkoululaisilla ja 6.-luokkalaisilla on henkilökohtaisen tietokone käytössään opiskelua varten.

Kone on oppilaan henkilökohtainen opiskeluväline, jota kuljetetaan koulun ja kodin välillä. Tietokone tarjoaa monipuolisen työkalupaketin oppimisen tueksi. Tekstin tuottaminen yksin ja yhdessä, tallentaminen, muille jakaminen, tiedon hakeminen, digitaalisten oppikirjojen käyttäminen ja sähköiset oppimisympäristöt kuuluvat nykyaikaiseen opiskeluun. Kevään 2020 koronakokemukset osoittivat henkilökohtaisten koneiden merkityksen ja ne mahdollistivat oppimisen jatkumisen sekä vuorovaikutuksen opettajien sekä oppilaiden välillä keskeytyksettä, vaikkeivat oppilaat olleet fyysisesti koulussa.

”Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito ja osa jokaisen elämänhallintaa. Kajaanin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Kirjat, paperit sekä kynät ovat käytössä jatkossakin, ja tietokoneen käyttämisestä oppitunnilla päättää opettaja”, kertoo vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen Kajaanin kaupungilta.

Mahdollisimman normaalia koulunkäyntiä koronatilanteen suositukset ja ohjeet huomioiden

Syksyn lukukausi alkaa kaikissa kouluissa lähiopetuksena. Kouluissa 6. luokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat sekä henkilökunta käyttävät kasvomaskeja. Koulupäivät pyritään järjestämään siten, että oppilaat ovat mahdollisimman vähän kontaktissa oman ryhmänsä ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Kouluun tullaan ainoastaan terveenä ja koulupäivän aikana huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Tarkemmat toimintaohjeet toimitetaan oppilaille ja perheille Wilman välityksellä.

”Lähiopetuksen toteutuminen on ollut opettajien, perheiden ja oppilaiden tahtotila. Ilmassa on iloinen ja odottava kohtaamisen tunnelma”, sanoo Päivi Rissanen.

 

Lisätietoja:

Päivi Rissanen, vs. sivistysjohtaja
p.044 710 0611
paivi.rissanen@kajaani.fi

Jaakko Vehkaperä, vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja
p. 044 714 7621
jaakko.vehkapera@kajaani.fi