Hyppää sisältöön
Linnanrauniot ja Kajaanin kaupungin tunnus

Nuorten kesätyösetelin 22.2.2023 päivitetyt myöntämisperiaatteet

Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta tarkensi kesätyösetelin myöntämisperiaatteita kokouksessaan 22.2.2023. Keskeisin muutos koskee kesätyösetelin myöntämistä kaikille kyseisenä vuonna 16, 17 tai 18 vuotta täyttäville perusopetuksen ja valmistavan opetuksen oppilaille riippumatta siitä, päättyykö perusopetus ko. vuonna. Lisäksi edellytetään, että kesätyösetelin hakija on kajaanilainen tai Kajaanissa opiskeleva nuori. Kesätyösetelin käyttömahdollisuutta laajennetaan koskemaan myös NY-yrittäjyyttä.

Jatkossa kesätyöseteliin on oikeutettu kajaanilainen tai Kajaanissa opiskeleva perusopetuksen päättävä tai toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelija. Kesätyöseteli voidaan myöntää myös perusopetuksen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä ammattiopiston TUVA-opiskelijoille, jotka täyttävät kuluvana vuonna 16, 17 tai 18 vuotta. Kesätyöseteliä ei myönnetä yli 18-vuotiaille.

Kesätyöseteli on mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun hakija suorittaa 4H-yhdistyksen järjestämän yrittäjäkoulutuksen ja yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta.

Kesätyöseteli on mahdollista käyttää myös NY-yrittäjyyteen, kun hakija suorittaa Kainuun ammattiopiston yrittäjyysopintoihin liittyvät tehtävät ja perustaa NY-yrityksen Kainuun ammattiopiston kautta.

Hakuohje ja aikataulu

Kesätyöseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella vuosittain ilmoitetun hakuajan puitteissa. Hakijalla täytyy olla tieto tulevasta työpaikastaan, kun hän täyttää hakemusta.

Linkki Kajaanin kaupungin verkkosivustolle, josta löytyvät sähköinen hakulomake, hakuohje ja tarkemmat tiedot.

  • Hakulomake aukeaa 6.3.2023 klo 9:00.
  • Perusopetuksen hakulomake sulkeutuu 16.4.2023 klo 18:00.
  • Toisen asteen opiskelijoiden hakulomake sulkeutuu 30.4.2023 klo 18:00.
Sähköinen hakulomake, hakuohje ja tarkemmat tiedot