Hyppää sisältöön

Naisnäkökulmaa halutaan ja tarvitaan Kainuun elinvoimapolitiikkaan

Nuorten naisten ja nuorten miesten välinen epätasapaino on Kainuussa yksi maan suurimpia. Nuoret naiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin koulutuksen ja työn perässä nuoria miehiä useammin. Kainuun elinkeinorakenteessa korostuvat miesenemmistöiset alat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Naisten, erityisesti korkeakoulutettujen naisten työpaikkoja on maakunnassa liian vähän. Tilanteeseen etsitään nyt aktiivisesti ratkaisuja, koska tulevaisuuden Kainuun avaimet ovat nuorten käsissä.

Kainuun liiton ja Kajaanin kaupungin yhteinen Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hanke tuotti tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat nuorten naisten pysymiseen maakunnassa sekä edistävät heidän muuttoaan maakuntaan. Keskeistä on tarjota naisia kiinnostavia työpaikkoja, uralla etenemisen mahdollisuuksia ja sellainen asuinympäristö ja yhteisö, jossa naiset kokevat elävänsä arvojensa mukaista elämää. Tämä edellyttää myös naisten osallisuuden vahvistamista kuntademokratian päätöksenteossa.

Maakunnasta lähtemisen mallin rinnalle tarvitaan vahvoja malleja siitä, että Kainuu tarjoaa menestymisen mahdollisuudet myös nuorille naisille. Kiinnostavat opiskelupaikat, osallistumisen kanavat ja yhdenvertaiset harrastamisen mahdollisuudet luovat pohjaa positiiviselle mielikuvalle Kainuusta.

Naisnäkökulma on tulevaisuustarina

Naisnäkökulmasta puhuttaessa on kyse tulevaisuudesta. Elinkeinorakenteen ja muuttoliikkeen muuttaminen eivät lopulta koske vain naisia, vaan ovat Kainuun elinehto. Hankkeessa kiteytetty huoneentaulu kainuulaisille kuntapäättäjille julkaistaan 23.3. klo 15 järjestettävässä avoimessa keskustelutilaisuudessa. Huoneentaulun toivotaan tulevan ahkeraan käyttöön kuntavaaleihin valmistuttaessa ja uudella valtuustokaudella yhteistä tulevaisuuden Kainuuta rakennettaessa.

”Pilottihanke oli erittäin mielenkiintoinen, tärkeä ja ensimmäinen laatuaan koko Suomessa. Kainuun ja Kajaanin väestörakenteen kehitykseen on uskallettava yrittää löytää vaikuttavia keinoja ja pilotti antaa siihen konkreettisia eväitä. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen, monipuolinen elinkeinorakenne sekä laaja-alaisesti uutta osaamista luova koulutus ovat olennaisia tulevaisuuden tekijöitä ja mahdollistavia muutoksen ajureita. Ilahduttavaa on havaita, että nuorissa aikuisissa on todella paljon paluumuuttajapotentiaalia Kainuuseen. Olemme jo aloittaneet toimenpiteiden valmistelun pilotin suositusten pohjalta.” kommentoi Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

”Naisraadit toteutuivat erinomaisesti ja saimme mielenkiintoisia tuoreita avauksia tulevan maakuntaohjelman laatimiseen ja aluekehittämiseen. Naisten osallisuutta tulee vahvistaa niin kuntademokratiassa kuin elinvoimapolitiikassa”, toteaa aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta.

Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hanke selvitti ja pilotoi naisten asemaa Kainuun kehittämisessä. Hankkeessa toteutettiin tausta-analyysi, rakennettiin viestintää teeman ympärille, pilotoitiin raateja, joihin osallistui noin 14 kainuulaista sekä 12 Kainuusta pois muuttanutta naista. Lisäksi toteutettiin kysely, johon vastasi
521 henkilöä. Hanke oli Kainuun maakunnan ja Kajaanin kaupungin yhteisesti rahoittama. Hankkeen sisällön toteutti Aluekehittämisen konsulttiyhtiö MDI lokakuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Lue lisää Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hankkeen keskustelutilaisuudesta Kainuun liiton verkkosivulta

Ilmoittaudu mukaan Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hankkeen keskustelutilaisuuteen

Lisätietoa hankkeesta:

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, Kajaanin kaupunki, puh. 044 710 0217
Minna Komulainen, Aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto, puh. 044 410 0726

Huoneentaulu kainuulaisille kuntapäättäjille (PDF)