Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ilmakuva

Miten hillitä energiankulutusta kaupungin palvelutuotannossa? Kajaanin kaupunki säästää energiaa ja haastaa mukaan myös yhteisöt ja kotitaloudet

Euroopan Unionin komission tavoite on vähentää tulevalla lämmityskaudella jäsenvaltioiden kuukausittaista sähkönkulutusta 10 prosenttia verrattuna viiden edeltävän vuoden vastaavaan aikaan, sekä vähentää sähkönkulutusta kulutushuippujen aikana viidellä prosentilla. Kajaanin kaupunki seuraa omaa sähkönkulutustaan säännöllisesti ja on valmistellut oman energiansäästöohjelmansa. Kaupunki haluaa omalta osaltaan olla mukana energian säästötalkoissa ja haastaa muitakin yhteisöjä sekä kotitalouksia mukaan talkoisiin.

Kajaanin kaupunki on toteuttanut resurssiviisaita ja kestävän kehityksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä jo pidempään omassa palvelutuotannossaan. Kaupunki osallistuu säästötalkoisiin energian riittävyyden turvaamiseksi ja energiakustannusten nousun hillitsemiseksi. Kaikki pienetkin teot ja toimenpiteet ovat tässä tilanteessa erittäin tärkeitä, ja niitä voidaan toteuttaa vaarantamatta palveluiden tuottamiskykyä”, kertoo Jussi Heikkinen, Kajaanin kaupungin tekninen johtaja.

Mistä koostuu Kajaanin kaupungin energiansäästöohjelma?

 Astetta alemmas -kampanja

 • Kajaanin kaupunki osallistuu valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan. Kaupungin tilojen lämpötiloja alennetaan huomioiden tilojen käyttötarkoitus. Toimistotiloissa säädetään lämpötilaksi noin 20,5 astetta ja muissa tiloissa tavoitteena on laskea lämpötilaa yhdellä asteella pidemmällä aikavälillä.

Opasta ja osallista

 • Lisätään energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen liittyvä tiedottamista ja ohjeistamista. Esimerkiksi sammuttamalla sähkölaitteet ja käyttämällä vettä tehokkaasti on mahdollista säästää energiaa.
 • Neuvotaan ja kannustetaan kaupungin kiinteistöjen käyttäjiä, henkilöstöä sekä tilojen vuokralaisia energiansäästöön ja ilmoittamaan mahdollisista energiansäästökeinoista.

Huomio tilojen energiatehokkuuteen

 • Ovipumput, ulko-ovet sekä ikkunat tarkistetaan niiden tiiviyden osalta.
 • Vesikalusteiden toimivuus tarkistetaan. Käyttöikänsä päässä olevat vuotavat vesikalusteet ja vettä käyttävät koneet uusitaan.
 • LED-teknologia otetaan käyttöön kaikissa mahdollisissa kohteissa. Valoja himmennetään ja sammutetaan yön ajaksi, missä se on mahdollista.
 • Optimoidaan ilmanvaihdon käyntiajat ja ilmamäärät todellisen tarpeen mukaan.
 • Hiljaisina aamuina Vesiliikuntakeskus Kaukaveden isojen saunojen kiukaat ovat pois päältä 1–2 tuntia. Kaukaveden talvisin toteutettuja tunnelmauinteja laajennetaan yhdestä illasta useampaan.
 • Varmistetaan lämmitystolppien ohjauksien toimivuus.

 Yksittäiset pienet mutta tärkeät säästökohteet arjessa

 • Kädet pestään nopeasti ja tehokkaasti.
 • Kouluissa ja liikuntalaitoksissa kiinnitetään huomiota vedenkäyttöön myös peseytymisen yhteydessä ja WC:n huuhteluun valinnassa (pieni-/ suuri huuhtelu).
 • Valot sammutetaan aina tilasta poistuttaessa.
 • Kylmälaitteet ja pakastimet ovat vain tarvittaessa päällä.
 • Sähkölaitteita käytetään laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Pestään vain täysiä astian- ja pyykinpesukoneellisia.
 • Puetaan lämpimästi päälle.

 Vinkkejä energiansäästämiseen ja varautumiseen

 • Tunnetko 72 tunnin varautumissuosituksen?
  • 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.
  • Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.
  • Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin. Linkki 72tuntia verkkosivustolle. 
  • Katso lisätietoja:

Lisätietoja kaupunginjohtaja Jari Tolonen p. 044 710 0303 ja tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 040 6783 246.