Hyppää sisältöön

Luolakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan yleisötilaisuus on 21.3.2022

Pohjan Voima Oy suunnittelee enintään 9 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista 5 km Otanmäen taajamasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 km2. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.9.2021 § 196 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 21.12.2021 § 289.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään  maanantaina 21.3.2022 klo 17–19. Paikka: Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 B, 88200 Otanmäki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Linkki sivustolle, josta yleisötilaisuuden linkki löytyy.

Linkki ympäristöhallinnon verkkosivustolle, josta löytyy lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta