Hyppää sisältöön

Loiste keskittyy energiainfran kehittämiseen

Loiste 30.6.2021

Tänään julkaistu Loiste-yhtiöiden vastuullisuusraportti vuodelta 2020 kertoo askeleista kohti visiotamme energiainfran vastuullisena uudistajana. Ilmastoteot edellyttävät hiilivapaita energiamuotoja Suomen edelleen sähköistyessä. Loiste-yhtiöt mahdollistavat omalta osaltaan tämän toteutumisen.

– Vuoden 2020 aikana valmistelimme sähkönmyynti-liiketoiminnastamme luopumista. Nyt haluamme keskittyä siihen, missä olemme vahvoja eli energiainfraan, missä näemme paljon mahdollisuuksia. Rakennamme sähkö- ja lämpöverkot asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ja toimitusvarmuusvaatimusten mukaisesti huomioiden samalla ympäristö-, ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet, sanoo Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huusko.

Energiainfrayhtiönä turvallisuus on tärkeä osa Loisteen yrityskulttuuria ja vastuullisuus alkaa jokaisesta työntekijästä sekä yhteistyökumppanista. Tilaajaorganisaationa sosiaalinen vastuu koskeekin oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden, urakoitsijoiden ja alihankkijoiden henkilöstöä silloin, kun he työskentelevät Loiste-yhtiöiden toimeksiannosta.

– Toimimme lähellä ihmistä ja usein toisen omistamalla maaperällä, jolloin on tärkeää tunnistaa toimintamme turvallisuus, vastuullisuus ja vaikutukset ympäristöön, Reino Huusko painottaa.

Loiste­-yhtiöissä varautuminen eri riskeihin sekä energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen kuuluvat jokaiseen työpäivään, mutta erityisesti pandemiavuonna 2020 tämä valmius­- ja varautumistyö osoitti tärkeytensä ja toimivuutensa.

Vuonna 2020 toteutui merkittäviä uudistuksia. Sähköverkkoyhtiö Kajavelle on annettu tehtäväksi vastata muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin rakentamalla tulevaisuuden sähköverkkoa. Kainuussa käynnistyi valtakunnallisesti huomattavia tuulipuistohankkeita. Tuulivoimayhtiöt hyödyntävät ja uudistavat Kajaven jakeluverkkoalueella sijaitsevia voimajohtoja. Sähköverkon vahvistaminen palvelee myös muita jakeluverkon asiakkaita parantamalla sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja lisäämällä Suomen energiatuotannon omavaraisuutta.

Kaukolämpö-liiketoiminnassa Loiste Lämpö ja CSC-Tieteen tietotekniikankeskus tekivät yhteistyössä merkityksellisen ilmastoteon.  Sopimus LUMI-datacenterin hukkalämmön hyödyntämisestä tulee pienentämään koko Kajaanin kaupungin hiilijalanjälkeä. Lisäksi hankkeella on ollut iso alueen työllisyyttä lisäävä vaikutus.

Loiste-yhtiöt lisäsivät vuonna 2020 palveluliiketoimintaansa ja vastasivat useiden tuulivoimapuistojen sähköverkkojen ja -asemien käyttö- sekä operointipalveluista. Maakaapeloinnin, verkostoautomaation, tietoliikenteen ja tuotannon kasvu lisäsi sekin Loisteen vastuullisuutta sähköverkon valvonnassa.

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen vuoden 2020 avaintiedot Loiste-yhtiöistä ja se on luettavissa liitteenä sekä Loisteen että Kajaven verkkosivuilta.

Aihealueet