Hyppää sisältöön
Kainuun uuden sairaalan pääaula
Kuvassa Kainuun uuden sairaalan pääaula. Kuva: Kainuun sote.

Lapin yliopisto kerää aluevaaleihin liittyvää tutkimusaineistoa – vastaa kyselyyn!

Lapin yliopisto kerää aluevaaleihin ja aluehallintoon liittyvää tutkimusaineistoa anonyymin sähköisen kyselyn avulla.

Kysely kohdistuu Lapin ja Kainuun hyvinvointialueille ja sen tarkoituksena on tuottaa täsmällistä tietoa siitä, miten sote-uudistus on koettu Pohjois-Suomen harvaan asutuissa ja pitkien etäisyyksien olosuhteissa.

Kyselyn avulla tutkitaan äänestyskäyttäytymistä aluevaaleissa ja hyvinvointialueiden merkitykseen liittyviä käsityksiä. Sekä aluevaalit että hyvinvointialueet ovat uusia ja hieman uudenlaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joilla on konkreettista merkitystä sekä ihmisten hyvinvoinnin että demokratian kehittymisen kannalta. Niinpä niihin liittyvää tietoa on tärkeää kerätä mahdollisimman laajasti jo sote-uudistuksen toteuttamisen alkuvaiheissa. On myös tärkeää, että tietoa saadaan laajasti kaikista hyvinvointialueiden kunnista.

Kyselyn toteuttavat kvantitatiivisten menetelmien yliopistonlehtori Marianne Silén ja valtio-opin dosentti Tapio Nykänen. Kyselyn vastausaika on 24.1.-14.2.2022. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin kymmenen minuuttia.

Vastaa kyselyyn

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

 

Ystävällisin terveisin,

Marianne Silén
Kvantitatiivisten menetelmien yliopistonlehtori
Lapin yliopisto
p. 040 355 9927

Tapio Nykänen
Valtio-opin yliopistonlehtori, dosentti
Lapin yliopisto
p. 040 522 6693