Hyppää sisältöön
Biljardipallot ja keppi pelipöydällä

Kysely nuorisotilatoimintaan osallistumisesta – nuorten vastauksia

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna järjesti valtakunnallisen kuntakohtaisen kyselyn, jolla kartoitettiin nuorten näkemyksiä ja kokemuksia nuorisotilatoimintaan osallistumisesta. Kysely toteutettiin 17.10.–20.11.2022 ja siihen vastasi kaikkiaan 7003 nuorta.

Kyselyn ja vastaajien taustatiedot

Kajaanissa kysely järjestettiin Keskustan, Kätönlahden, Lehtikankaan, Lohtajan, Otanmäen ja Vuolijoen nuorisotiloissa.  Kyselyyn vastasi 120 kajaanilaista nuorta, joista nuorimmat olivat 10-vuotiaita ja vanhimmat yli 18-vuotiaita.

Vastaajista suurin osa (40%) on käynyt nuorisotilalla yhden vuoden, pisimmillään muutamat jopa yli 8 vuotta. Suurin osa (28%) vastaajista käy kahdesti viikossa, jotkut harvemmin kuin kerran viikossa, osa useammin kuin viisi kertaa viikossa.

Suurin osa (66%) kävijöistä on tullut nuorisotilalle ensimmäisen kerran kaverin houkuttelemana, loput ovat kuulleet nuorisotilatoiminnasta koulunuorisotyön kautta, tulleet nuorisotilalle tutun ohjaajan vuoksi tai nähneet tiedotteen nuorisotilan toiminnasta.

Esitettyjen kysymysten vastauksia keskiarvoina ja prosentteina

Arvosteluasteikon* vaihtoehdot olivat:

1. Täysin eri mieltä
2. Jokseenkin eri mieltä
3. Ei samaa eikä eri mieltä
4. Jokseenkin samaa mieltä
5. Täysin samaa mieltä

Kysymys*
Keskiarvo 1-5
Nuorisotyöntekijät suhtautuvat mielipiteisiini vakavasti 4,1
Nuorisotyöntekijät ymmärtävät minua nuorisotilalla ollessani 4,4
Nuorisotyöntekijät rohkaisevat suunnittelemaan tai toteuttamaan toimintaa 4,2
Olen osallistunut toiminnan suunnitteluun 3,5
Olen osallistunut toiminnan toteuttamiseen 3,3
Haluaisin osallistua enemmän toiminnan suunnitteluun tai toteuttamiseen 3,5
Nuorisotilalla tunnen kuuluvani porukkaan 4,3
Nuorisotilalla tapaan kavereitani 4,5
Nuorisotilalta voin löytää uusia kavereita 4,0
Olen löytänyt uusia kavereita nuorisotilalta 3,2
Minulla olisi vain vähän kavereita, jos en kävisi nuorisotilalla 2,2
Nuorisotalolla pätevät samat säännöt riippumatta siitä, ketkä ohjaajista ovat töissä 4,3
Nuorisotalolla on turvallinen ilmapiiri riippumatta siitä, ketkä ohjaajista ovat töissä 4,5
Luotan että minulle löytyy apua aikuisilta, jos tarvitsen sitä 4,4
Nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria reilusti 4,5
Nuorisotyöntekijät ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu 4,3
Minusta tuntuu, että nuorisotyöntekijät tykkäävät, kun käyn nuorisotilalla 4,2
Tapaan muita nuorisotilan kävijöitä myös nuorisotilan ulkopuolella 3,9

Olen havainnut kiusaamista nuorisotilalla*

  1. 59,2%
    2. 14,2%
    3. 10,8%
    4. 5,8%
    5. 10%

Oletko kertonut nuorisotyöntekijälle havaitsemastasi kiusaamisesta?

Kyllä (63%)
En (37%)

Mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun olet kertonut kiusaamisesta?

1.      Kiusaaminen on loppunut 50%
2.      Kiusaaminen on vähentynyt​ 16,7%
3.      Kiusaaminen on jatkunut kuten ennenkin​ 0%
4.      Kiusaaminen on pahentunut​ 0%
5.      En tiedä 33%

Kysymys*
Keskiarvo 1-5
Nuorisotilani on viihtyisä​ 4,6
Nuorisotilalla on riittävästi kivaa tekemistä 4,3
Nuorisotilani on hankalan matkan päässä 2,0
Nuorisotilani aukioloajat ovat sopivat 3,7
Nuorisotilan ilmapiiri on hyvä 4,4

Kysymys
Vastaus %
Koetko että sinua on kohdeltu epäreilusti nuorisotilalla

En koe 93,3
Kyllä, muiden nuorten toimesta 4,2
Kyllä, nuorisotyöntekijän toimesta 1,7
Kyllä, sukupuolirooleihin liittyvien stereotypioiden johdosta 0,0
Kyllä, iästäni johtuen 0,8
Kyllä, etnisestä taustastani johtuen 0,0
Kyllä, uskonnostani johtuen 0,0
Kyllä, seksuaalisesta suuntautumisesta johtuen 0,8
Kyllä, vammastani johtuen 0,0
Kyllä, muusta syystä johtuen 1,7

Perusraportti: Kysely nuorisotilatoimintaan osallistuville nuorille (PDF)