Hyppää sisältöön

Kysely Nuasjärven – Oulujärven veneilijöille ja muille vesillä liikkujille

Kajaanin kaupunki on tilannut kajaanilaiselta insinööritoimisto Infrasuunnittelu Oy:ltä selvitystyön alueen veneily-yhteyksien ja edellytysten parantamiseksi. Asukkaiden elin- ja virkistysympäristön kehittämisen ohessa teema linkittyy maakunnallisen vesistömatkailun kasvattamisen pyrkimyksiin. Veneily-yhteyksien kehittämisen selvitystyössä kartoitetaan alueellisen veneilyn luonnetta, veneilijöiden veneilytottumuksia ja palvelutarpeita sekä etsitään vaihtoehtoja Nuasjärven ja Oulunjärven vesistöjen välisen veneilyn toteuttamiseksi kustannustehokkaasti.

Konsultti toteuttaa kyselyn vesistöllä liikkujille, kartoittaa veneiden nosto- ja siirtopalvelun tuottajat sekä tarkastelee olemassa olevan infran soveltuvuuden veneiden siirtoon järvien välillä. Selvitystyön yhteydessä tarkastellaan myös kanavayhteyden rakentamisen mahdollisuutta ja laaditaan alustava kanava- ja siirtopalvelusuunnitelma kustannusarvioineen.

Toivomme konsultin ottavan tarkastelussaan selkeästi kantaa mikä on järkevä tapa kehittää Nuasjärven – Oulujärven veneily-yhteyksiä alueen veneilymäärät huomioiden, kaupungininsinööri Matti Nousiainen Kajaanin kaupungilta painottaa.

Selvitystyön käynnistävä Nuasjärven ja Oulujärven veneilijöille suunnattu verkkokysely on avoinna 16.–31.1.2023 välisenä aikana. Linkki kyselyyn löytyy Kajaanin kaupungin verkkosivuilta www.kajaani.fi/ajankohtaista/ Tulokset julkaistaan samalla verkkosivustolla projektin päättyessä helmikuun 2023 lopulla.

Veneily-yhteyksien selvitystyö on osa Kajaanin kaupungin vesistöinfran kehittämishanketta, jota rahoittavat Oulujärvi Leader ja Elävä Kainuu Leader sekä Kajaanin kaupunki. Tämä hanke vuorostaan linkittyy Kajaanin ammattikorkeakoulun Vesistömatkailun kehittäminen Kainuun Tervareitillä Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa -hankkeeseen (VEKE). Hankkeessa edistetään vesistömatkailuun liittyvää yritystoimintaa edesauttamalla mm. veneiden vuokrausta alustaratkaisuilla ja selvittämällä mahdollisuuksia parantaa veneiden tankkaus- ja siirtomahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen, Kajaanin kaupunki, p. 08 61551 tai matti.nousiainen@kajaani.fi
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja Mikko Keränen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, p. 044 7101 620
Projektipäällikkö Antti Haataja, Kajaanin kaupungin veneilyselvitys -projekti, Infrasuunnittelu Oy,
p. 050 515 0510 tai antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

Linkki kyselyyn