Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kutsu kuulemistilaisuuteen: Teppanan koulun mahdollinen lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen

Kajaanin kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023. Talousarvioon sisältyy talouden sopeuttamissuunnitelman yhtenä toimenpiteenä Teppanan koulun lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen.

Sivistystoimialan viranhaltijat selvittävät ja valmistelevat asiaa valtuuston päätöksen suuntaisesti. Asiaa koskeva päätös on tarkoitus tehdä sivistyslautakunnassa toukokuussa 2023.

Oppilaiden sijoittuminen Teppanan koulun mahdollisesti lakkautuessa on suunniteltu Kätönlahden kouluun, Seminaarin kouluun, Keskuskouluun ja Nakertajan kouluun oppilaiden osoitteiden perusteella.

Teppanan koulun tiloissa järjestetään myös Teppanan päiväkodin esiopetusta. Teppanan päiväkodin esiopetus on tarkoitus järjestää 1.8.2024 alkaen muissa tiloissa.

Huoltajille ja oppilaille sekä kuntalaisille järjestetään päätöksen valmisteluun liittyvä kuulemistilaisuus maanantaina 17.4.2023 klo 18.00–19.45 Teppanan koululla, os. Eliaksentie 1 B, Kajaani. Käynti sisäpihan puolelta.

Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä, mielipiteensä ja kysymyksensä myös kirjallisesti toimittamalla ne Kajaanin kaupungin kirjaamoon 30.4.2023 mennessä. Kirjaamon osoite on Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Sähköpostiosoite on kajaani@kajaani.fi.

Kajaanissa 3.4.2023

Kajaanin kaupunki
sivistyslautakunta