Hyppää sisältöön

Kuntavaalit 18.4.2021: Valtuutettujen lukumäärä ja ehdokashakemukset

Kuntavaaleissa valitaan Kajaanin kaupunkiin 51 valtuutettua. Lisäksi valitaan valtuutetuille varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään kunnassa valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli enintään 76 ehdokasta.

Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen kello 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään torstaina 18.3.2021 ennen kello 12.00.

Hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia otetaan vastaan Kajaanin kaupungintalon 2. kerroksessa, kokoushuone Karvosessa, osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia otetaan vastaan ke 3.3. – ti 9.3.2021 välisenä aikana arkisin viraston aukiolopäivinä kello 8.00 – 16.00. Asiakirjoja vastaanottavat vaalityöntekijä Pirjo Juntunen ja keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Tuija Aarnio. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse em. osoitteeseen säädettynä määräaikana.

Vahvistetut ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä pe 19.3.2021 alkaen kaupungintalon Infossa.

Kajaanissa 15.2.2021

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA