Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kuntalaiskysely nuorisotoimintaan osallistumattomille avoinna 19.11.2023 saakka

Kajaanin nuorisopalvelut kerää palautetta toiminnastaan kahden eri kyselyn muodossa. Kyselyiden toteuttajana on kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa.

Nuorisopalveluiden toimintaan aktiivisesti osallistuvat nuoret pääsevät vastaamaan kyselyyn kunnan nuorisotiloilla. Kyselyn kautta kartoitetaan nuorten kokemuksia nuorisotilatoiminnasta. Nuorten vastauksia käytetään paikallisen nuorisotyön kehittämiseen, ja nuorten antamalla luvalla myös valtakunnallisen yhteenvedon tekemiseen. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti samaan aikaan usealla eri paikkakunnalla.

Nuorisopalveluiden toimintaan osallistumattomille suunnattu kysely on Kajaanissa ensimmäinen laatuaan. Kyselyn vastaajilta kerätään mielikuvia kunnan nuorisotyöstä. Kyselyyn voi vastata aikuisena kuntalaisena, alle 20-vuotiaana nuorena kuntalaisena tai nuorisotyön yhteistyökumppanina. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaukset ovat täysin anonyymejä. Kyselyyn vastaamiseen menee 5-10 minuuttia.

Kysely on avoinna 19.11.2023 saakka. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu osoitteessa: link.webropol.com/s/Kuntalaiskysely23