Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Koulukuljetuskyselyn tulokset

Koulukuljetuksiin ollaan tyytyväisiä Kajaanissa – koulukuljetukset koetaan toimiviksi ja turvallisiksi

Kajaanin kaupungin perusopetus toteutti maalis-huhtikuun vaihteessa koulukuljetuskyselyn maksuttoman koulukuljetuksen piirissä olevien oppilaiden huoltajille.

Kajaanissa maksuttoman koulukuljetuksen piirissä on lukuvuosittain noin 780 kuljetusoppilasta. Vastauksia saatiin 208 kappaletta. Kysely toteutettiin nettikyselynä. Vastauslinkki välitettiin Wilman kautta kuljetusoppilaiden huoltajille.

Kuljetuskysely on toteutettu joka toinen vuosi ja edellisen kerran kysely tehtiin vuonna 2018. Kyselyllä pyritään saamaan tietoa ja palautetta koulukuljetusten toimivuudesta.

Kyselyssä mitataan mm. koulukuljetusten turvallisuutta, huoltajien vastuuta kuljetuksessa olevien oppilaiden opastamisesta ja käyttäytymisestä koulukuljetuksissa sekä yleistä tyytyväisyyttä koulukuljetusjärjestelyihin. Mahdollista oli antaa myös avointa palautetta koulukuljetuksiin liittyen.

Vastauksista saadaan arvokasta tietoa kuljetusjärjestelyiden kehittämiseen. Kysyttäviä asioita tuli arvioida asteikolle 1-5; arvosana 5 oli täysin samaa mieltä ja 1 täysin eri mieltä.

Viidessä kysymyksessä arvioitiin koulukuljetusten turvallisuutta; vastausten keskiarvo oli 4,3 (mediaani 5).

Vanhempien vastuut koulumatkoilla; vastausten keskiarvo oli 4,8 (mediaani 5).

Koulukuljetusjärjestelyt yleisesti; vastausten keskiarvo 4,1 oli (mediaani 4).

Sivistyspalvelukeskuksen rooli; vastausten keskiarvo oli 3,5 (mediaani 4).

Koululla huolehditaan kyytivalvonnasta; vastausten keskiarvo 4,3 (mediaani 5).

Kyselyn perusteella perusopetuksen järjestämät koulukuljetukset ovat toimivat ja turvalliset sekä koulukuljetuksiin ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä Kajaanissa. Kyselyllä pyrittiin saamaan laajempi kokonaiskuva koulukuljetusten tilanteesta Kajaanissa. Kyselyn tulokset antavat paremmin tietoa kokonaistilanteesta kuin yksittäiset palautteet. Kaikki asiakaspalaute on tärkeää ja jatkossa asiakaspalautetta voi laittaa kaupungin virallisen palautekanavan kautta osoitteessa: Linkki Anna palautetta sivustolle

Kyselyn tulokset käytiin läpi 28.4.2021 pidetyssä sivistyslautakunnan Teams-kokouksessa, johon oli kutsuttu myös kaikki kuljetusoppilaiden huoltajat. Kyselyn tulokset ovat nähtävillä: Linkki koulukuljetuskyselyn 2021 tuloksiin