Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Kainuu on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa – nyt tarvitaan kaikkien panosta tilanteen rauhoittamiseksi

Kainuun sote 30.7.2021

15 uutta koronatartuntaa Kainuussa

Torstaina 29.7.2021 Kainuussa on todettu 15 koronatartuntaa, joista Kainuun Prikaatissa palvelevilla varusmiehillä eilisen tiedon mukaan on seitsemän. Kajaanin varuskunnassa on Puolustusvoimien mukaan nyt 26 koronatartuntaa. Muista tapauksista yhtä selvitetään, yksi on ulkopaikkakuntalainen ja muut kajaanilaisia. Uusia karanteeneja tapauksista on toistaiseksi määrätty noin 30. Tartuntojen lisääntyessä riski altistua virukselle kasvaa, ja siksi varotoimia kehotetaan noudattamaan. Kainuun tartunnanjäljitys tiedottaa, että koronalle on voinut altistua Kajaanin keskustan ja lähialueen liikkeissä maanantaina 26.7.2021 klo 12–15.30 ja tiistaina 27.7.2021 klo 13–15 välisenä aikana. Tarkkoja altistustietoja ei runsaiden kontaktien vuoksi ole yksilöitävissä.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 106,9 (per 100 000 as / 14 vrk). Kainuussa on tällä hetkellä korontartunnan vuoksi eristykseen määrättyjä noin 80 ja altistuskaranteenissa hieman alle 250 henkilöä; luvut vaihtuvat päivittäin uusien määräysten alkaessa ja vanhojen päättyessä.

Koronatestiin kehotetaan hakeutumaan 2- 3 vrk:n kuluessa tartunnalle altistumisesta tai heti mikäli oireita ilmenee. Ajanvarauksen voi tehdä helpoiten Omasoten kautta (arkisin kuntien terveysasemille tai päivittäin KAKS:n testiasemalle). Koronatestauksen ja -rokotusten puhelinpalveluissa on ruuhkaa, ja asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ensisijaisesti Omasoten nettipalveluita. Tällä nopeutetaan toimintaa ja vähennetään merkittävästi henkilöstön työkuormaa.

Kontakteja kehotetaan vähentämään – kokoontumisrajoitukset voimaan 6.8.2021 alkaen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 6.elokuuta alkaen kieltänyt Kainuun kuntien alueella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sisätiloissa tai yli 50 henkilöä ulkotiloissa. Alueella on kuitenkin mahdollista järjestää mainittuja suurempia tilaisuuksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen annettuja terveysturvallisuusohjeita. PSAVI: n määräys on voimassa 27.8.2021 saakka.

”Määräys astuu voimaan tiedoksiantoajan jälkeen vasta viikon päästä. Oma suosituksemme kuitenkin on, että nyt vähennettäisiin kaikkia ei-välttämättömiä lähikontakteja riippumatta siitä onko kyse yksityisestä tai julkisesta toiminnasta. Tapahtuma- ja ravintolarajoituksillakin on rajallinen vaikutus, elleivät ihmiset noudata ohjeita myös muilta osin”, toteaa vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun sotesta.

Koronarokotusajat nyt Omasotesta kaikille rokotusvuorossa oleville

Kainuun soten järjestämiin koronarokotuksiin voi nyt varata ajan Omasoten kautta kaikille yli 16-vuotiaille sekä 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Muutos nopeuttaa ajan saamista erityisesti nuorille. Aiemmin alaikäisille sai käyttää vain yhtä rokotevalmistetta, joka aiheutti järjestelyitä varauksiin liittyen.

Rokotusaikoja vielä rokottamattomille on hyvin saatavilla ja kuntalaisia kehotetaan varaamaan aika mahdollisimman pian väestön rokotesuojan parantamiseksi. Kainuulaiset voivat varata rokotusajan myös alueen muiden kuntien rokotuspisteisiin, mutta tällöin tulee huomioida, että myös toinen rokotus otetaan samassa paikassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan rokotusten laajentamista kaikkiin 12 vuotta täyttäneisiin. Rokotusten käynnistymisestä tai rokotevalmisteiden saatavuudesta yläkouluikäisille ei vielä ole tarkempaa tietoa.

Koko Kainuussa ovat voimassa seuraavat ohjeet, joiden noudattamista vahvasti korostetaan

 • Lähikontaktien välttäminen ja riittävän turvavälin pitäminen
 • Kasvomaskin käyttö kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa
 • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
 • Koronavilkun käyttäminen älypuhelimessa
 • Ulkomaanmatkailua suositellaan rajoitettavaksi vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
 • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.
 • Yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Linkki Kainuun soten verkkosivustolle, josta löytyy lisätietoja koronatilanteesta ja -rokotuksista

Viranomaisten määräysten noudattaminen ehdottoman tärkeää

Koronavirus levittää yleisvaarallista tartuntatautia, jonka torjunnasta säädetään lailla. Terveysviranomaiset määräävät sairastuneen eristykseen ja altistuneet karanteeniin, joita koskevia ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa. Toimenpiteet eivät ole vapaaehtoisia.

Ohjeet kotieristykseen määrätylle koronapositiiviselle

 • Pysyttävä kotona ja vältettävä sosiaalisia kontakteja (jos mahdollista, myös samassa asunnossa olevien kanssa kontaktit tulee minimoida)
 • Saa liikkua omalla pihalla, mikäli pihalla ei liiku muita ihmisiä (esim. omakotitalo)
 • Tulee olla jatkuvasti terveysviranomaisten tavoitettavissa
 • Ei saa käydä esim. ruokakaupassa, vaan eri taloudessa asuvat tai kaupat toimittavat ostokset kotiovelle
 • Eristyksessä olevan perheenjäsenet määrätään kotikaranteeniin
 • Jos vointi huononee, tulee ottaa yhteyttä soittamalla päivystysapuun 116 117 tai hätätapauksessa 112.

Ohjeet kotikaranteeniin määrätylle altistuneelle ovat pääosin samat, seuraavin poikkeuksin

 • Karanteenissa voi ulkoilla oman kodin ulkopuolella, mutta turvavälit säilyttäen kaikissa tapauksissa
 • Samassa asunnossa olevien perheenjäsenten kanssa voi olla tekemisissä (huomioiden mahdollinen eristyspotilas asunnossa)
 • Altistuneen perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, vaan he voivat elää normaalisti, kuten käydä töissä, kaupassa yms. Tilanne muuttuu, jos altistunut sairastuu koronaviruksen; tällöin perheenjäsenet ovat altistuneita ja heidät laitetaan karanteeniin
 • Oireiden ilmaantuessa tulee hakeutua koronatestiin ja tarvittaessa otettava yhteyttä päivystysapuun 116 117 tai hätätapauksessa 112.

Koronavilkku

Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

Vaikutukset Kajaanin kaupungin palveluihin

Kajaanin kaupungin yksiköissä on otettu käyttöön kiihtymisvaiheen ohjeet

Kajaanin kaupunki muistuttaa, että virustartuntojen ehkäisemiseksi on tärkeää muistaa kesälläkin huolellinen käsihygienia ja turvaväleistä huolehtiminen sekä testiin hakeutuminen, mikäli on lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita. On tärkeä muis­taa, et­tä ko­ro­na ei ole pois­tu­nut, va­ro­toi­mi­vaa­teet, tur­va­etäisyydet ja ylei­nen mas­ki­suo­si­tus ovat edel­leen voi­mas­sa.

Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja asioidaan vain terveenä. Käytetään kasvomaskia, pidetään turvaetäisyydet ja noudatetaan ohjeita, terveen järjen käyttö on suositeltavaa kaikissa kontakteissa ja yhteydenpidossa muihin ihmisiin. Keskeisin tavoite on saada tilanne haltuun, että emme joudu siirtymään leviämisvaiheen rajoituksiin sanoo kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Etätyösuositus Kajaanin kaupungilla

Kajaanin kaupunki noudattaa valtakunnallista etätyösuositusta, jonka mukaan julkisella sektorilla tulee työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi.

Kokoontumiset ja kokoukset

Työpaikalla vältetään kaikenlaisia kokoontumisia ja kokoukset hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Kokoontumisrajoitukset ja turvaetäisyydet tulee huomioida myös ruokaillessa, kahvitauolla ja työpaikan ulkopuolisissa kokoontumisissa.

Tapahtumat

Kajaanin kaupungin järjestämiä kesätapahtumia ei olla perumassa. Tapahtumat toteutetaan viranomaisohjeita noudattaen. Kajaanin Runoviikon tapahtumiin on myyty lippuja 50 % normaalista määrästä.

Tekninen toimi

Kaupungin liikuntapaikat pysyvät toistaiseksi avoinna asiakkaille, mutta tavanomaista toimintaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen rajoitusten mukaisesti.

Vaikutukset liikuntayksikön toimintaan

 • Kajaanihallin ja vesiliikuntakeskus Kaukaveden osalta yli 12-vuotiaiden ryhmäliikunta jää tauolle toistaiseksi. Kaukaveden ja Kajaanihallin asiakasmääriä tarkkaillaan ja tarvittaessa rajoitetaan.
 • Ulkoliikuntapaikoilla toiminta jatkuu, mutta sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan.
 • Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä.
 • Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.
 • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Vanhemmat saavat mennä tiloihin ainoastaan tarvittaessa. Ryhmiä ohjeistetaan kulkemaan sisätiloissa niin, että asiakkaiden ja eri ryhmien väliset kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
 • Aikuisten ja nuorten harrastustoiminta keskeytetään toistaiseksi. Ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa.
 • Ulkoliikuntapaikkojen, kuten laavujen, retkeilyreittien sekä uimarantojen kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa.
 • Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin myös ulkotiloissa.

Tiedustelut ja lisätiedot
Aleksi Nyström aleksi.nystrom@kajaani.fi, p. 044 421 4378
vs. tekninen johtaja Markku Haverinen p. 044 7100 302 markku.haverinen@kajaani.fi

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteessä on voimassa maskisuositus.

Koronainfosivustot

Linkki Kajaanin kaupungin verkkosivuston koronainfo sivustolle, jonne on koottu ajankohtaista tietoa koronatilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa 

Linkki Kajaanin kaupungin Facebook sivustolle

Linkki Kainuun koronatilanteen ajantasaiseen tilannetietoon, tiedotteisiin, yleisiin ohjeisiin ja voimassa oleviin suosituksiin

Linkki Kainuun soten koronarokotukset Kainuussa sivustolle

Lisätiedot