Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Kainuu on edelleen perustasolla – oh­jei­ta ja mää­räyk­siä on nou­da­tet­ta­va tau­ti­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­sen es­tä­mi­sek­si 

Kainuun sote 14.4.2021

Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää Kainuun koronarajoitusten pitämistä edelleen perustason mukaisina ja kokoontumisrajoitusten jatkamista toukokuun lopulle saakka.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on 19,4 (per 100 000 asukasta / 14 vrk). Testejä otettiin viime viikolla 2200 kpl, joista positiivisten testien osuus 0,7 %. Tartuntojen jäljitettävyys on 100 %. Tilanne on lukujen valossa heikentynyt, mutta tämä selittyy Kainuun prikaatin ja viime viikolla Kajaanissa todetun ryppään tartunnoilla. Tapaukset ovat tiedossa ja rajattu, eikä tiedossa ole väestössä leviäviä tartuntaketjuja.

Suositukset ja ohjeet säilyvät pääosin ennallaan:

 • Yleinen maskisuositus yli 12-vuotiaille.
 • Yleinen etätyösuositus on, ei etäopetussuositusta.
 • Suositus välttää maakuntarajat ylittävää matkustamista. Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään.
 • Alle 12-v ryhmätoiminnassa ei ole rajoitussuosituksia, 12–17-v suositellaan enintään 20 henkilön ryhmiä ja aikuisille yksilöharrastuksia ryhmien sijaan (ikäihmisten ryhmäliikuntatoiminta ulkotiloissa turvavälejä noudattaen voi käynnistyä uudelleen).
 • Yksityistilaisuuksissa vahva suositus noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Yksityisiä juhlia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisina ja välttämään lähikontakteja.
 • Koronatestiin tulee edelleen hakeutua matalalla kynnyksellä. Lisäksi suositellaan Koronavilkun käyttämistä älypuhelimessa.

Kainuussa on voimassa myös enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätös 25.4.2021 saakka. Esityksenä on, että rajoitusta jatketaan neljällä viikolla.

Rajoitusten ja suositusten vaikutukset Kajaanin kaupungin toimintaan

Kajaanin kaupunki noudattaa valtakunnallista etätyösuositusta

Etätyösuosituksen mukaan julkisella sektorilla tulee työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Niissä työtehtävissä, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, tulee käyttää kasvomaskia tai visiiriä.

Kokoontumisrajoitukset

Työpaikalla vältetään kaikenlaisia kokoontumisia ja kokoukset hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Kokoontumisrajoitukset ja turvavälit tulee huomioida myös ruokaillessa, kahvitauolla ja työpaikan ulkopuolisissa kokoontumisissa.

Kainuussa on voimassa aluehallintoviraston määräys enintään 20 henkilön kokoontumisrajoituksesta yleisten tilaisuuksien ja kokousten järjestämisessä, jonka lisäksi vastaavaa suositellaan vahvasti myös yksityistilaisuuksissa.

Kasvomaskien käyttö

Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le on voi­mas­sa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, mis­sä tur­va­vä­le­jä ei voi­da taa­ta.

Rajoitusten ja suositusten vaikutukset Kajaanin perusopetuksessa

Maski-/visiirisuositus on voimassa koulun henkilökunnan osalta sisätiloissa ja sellaisissa ulkotiloissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa. Perusteena on työn luokittelu asiakasvierityöksi. Lisäksi maskisuositus on edelleen voimassa aikuisten perusopetuksessa.

Koska pandemiatilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, oppilaita ja henkilökuntaa ohjeistetaan säilyttämään kaikki oppimateriaalit ja työvälineet kotona.

Kaikkia ylimääräisiä kontakteja on nyt syytä välttää ja tästä syystä toivommekin, että huoltajat eivät tulisi koulun sisätiloihin muuten kuin ennalta sovittuihin tapaamisiin.

Lisätietoja antaa vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä, puh. 044 714 7621

Rajoitusten ja suositusten vaikutukset Kajaanin kaupungin liikuntayksikön toimintaan

Kainuun antaman suosituksen perusteella kaikki Kajaanin kaupungin liikuntapaikat pysyvät toistaiseksi avoinna asiakkaille, mutta tavanomaista toimintaa rajoitetaan.

Kunnan järjestämä aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Toiminta keskeytetään kiihtymisvaiheen vuoksi toistaiseksi. Aikuisten ryhmätoimintaa ovat muun muassa Vesi-liikuntakeskus Kaukaveden vesiliikuntaryhmät sekä vertaisohjaajien ryhmät.

Liikuntapaikoilla on merkittävä osuus kajaanilaisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen kannalta, minkä vuoksi liikuntapaikoilla keskitytään toiminnan turvalliseen jatkumiseen vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat

Pohjois-Suomen aluehallintaviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Näin ollen liikuntatiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat ovat toistaiseksi peruttu.

Yleiset varotoimet

Liikuntapaikoilla kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

 • tule paikalle ainoastaan terveenä
 • pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan
 • käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista (yli 12-vuotiaat)
 • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.

Harrastustoiminta sisäliikuntapaikoilla: Kajaanihalli, jäähallit, Otanmäen urheilutalo sekä koulujen salien iltakäyttö

Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. 12–17-vuotiaille suositellaan enintään 20 henkilön liikuntamuotoja. Toiminnan jatkuessa tulee huomioida ohjeet lähikontaktien välttämisestä. Harrastustoiminnan vuoroille saavat osallistua vain harrastajat, valmentajat ja huoltajat. Vanhemmat saavat mennä tiloihin ainoastaan tarvittaessa. Ryhmiä ohjeistetaan kulkemaan sisätiloissa niin, että asiakkaiden ja eri ryhmien väliset kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettävän toistaiseksi. Ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa.

Ulkoliikunta-alueet

Ulkoliikuntapaikkojen, kuten latujen, ulkojäiden, laavujen sekä retkeilyreittien kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa. Ajantasainen tieto latujen kunnossapidosta löytyy osoitteesta https://kajaani.fluentprogress.fi/outdoors

Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin myös ulkotiloissa.

Kaukavesi

Koulujen uimaopetus ja lasten uimakerhot jatkuvat normaalisti, mutta aikuisten vesiliikuntaryhmät ja saunajooga keskeytetään toistaiseksi. Kaukavedessä kulkevia ryhmiä on ohjeistettu kulkemaan erillään muista asiakkaista ja käyttämään ryhmäpukuhuonetta. Riskiryhmäläisille ja perusopetuksen oppilaille on pukuhuoneissa osoitettu omat kaappirivistönsä. Riskiryhmäläisiä ohjeistetaan vierailemaan Kaukavedessä hiljaisina aikoina (pääsääntöisesti arkisin klo 8:00–13:00 ja 19:00–20:00). Saunojen kävijämäärää rajataan 5/8 henkilöön saunasta riippuen.

Rajoitusten ja suositusten vaikutukset Kainuun musiikkiopiston toiminnassa

Kainuun musiikkiopiston toiminnassa suurin muutos on maskisuositus musiikkiopiston tiloissa kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Musiikkiopiston toiminta jatkuu Kainuun kunnissa lähiopetuksena. Vaalassa noudatamme Pohjois-Pohjanmaan alueellisia suosituksia ja rajoituksia, ja Vaalan opetus järjestetään toistaiseksi etäopetuksena.

Tärkeää: Tule musiikkiopistolle vain terveenä, käytä maskia, huolehdi hygieniasta ja turvaväleistä! Tutustu sähköpostitse oppilaille ja huoltajille lähetettyihin korona-ajan toimintaohjeisiin ja noudata niitä.

Ryhmäopetuksessa noudatetaan voimassa olevia aluehallintoviraston määräyksiä yleisötilaisuuksien henkilömääristä. Tällä hetkellä henkilömäärärajoitus on Kainuussa 20 henkeä.

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista opetusjärjestelyissä sähköpostitse.

Rajoitusten ja suositusten vaikutukset Kaukametsän opiston toiminnassa

Kaukametsän opiston aikuisten harrasteryhmien opetustoiminta on siirretty etäopetukseksi tai käynnistetty terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Opettaja lähettää edelleen kutsulinkin etätunnille. Joissakin kursseissa voidaan harkita kokoontumisia myös ulkona. Aikuisten ryhmäharrastusten sijaan riskiryhmiin kuuluville suositellaan yksilöharrastuksia ja ulkolajeja.

Aikuisten yksilöopetus, alle 12-vuotiaiden ja 12 – 17 -vuotiaiden kurssit jatkuvat lähiopetuksena 2 metrin turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia ja ohjeita noudattaen. Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12-vuotiaille (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Yleisöluennot toteutetaan 20 hengen tilaisuuksina ennakkoilmoittumisten pohjalta turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia sekä ohjeita noudattaen. Osalle ilmoittautuneista voidaan lähettää tekstiviestillä etäosallistumisohjeet.

Kaukametsän opiston henkilöstö on todella pahoillaan lähiopetuksen siirtymisestä. Näillä välttämättömillä toimilla toivottavasti pysymme terveinä ja pystymme käynnistämään lähiopetuksen mahdollisimman nopeasti kevään aikana. Pitämättä jäävät tunnit pyritään korvaamaan kevätlukukauden aikana.

Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun kunnat ovat todenneet Kainuun olevan koronaepidemian perustasolla. Kaukametsän opistossa noudatetaan kiihtymisvaiheen ohjeita. Pohjois-Suomen aluehallintaviraston (PSAVI/2696/2021 ) määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän antaman suositukset säilyvät ennallaan.

Yleiset varotoimet

Kaukametsän tiloissa kehotetaan noudattamaan yleisiä ohjeita turvaetäisyyksistä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

 • tule paikalle ainoastaan terveenä
 • pidä turvavälit muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan, 2 metrin säädös!
 • käytä kasvomaskia yleisissä tiloissa, jos turvavälin pitäminen ei ole mahdollista (yli 12-vuotiaat)
 • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Kaikissa välttämättömissä enintään 20 henkilön tilaisuuksissa tulee käyttää kasvomaskeja, ellei vähintään kahden metrin turvaetäisyydestä voi varmistua!

Lisätietoja saat omalta opettajalta tai ainealueen vastuuopettajalta Tarja Peitsaho, vs. rehtori, GSM +358 (0) 44 710 0525 (tarja.peitsaho@kajaani.fi)

Kirjastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti

Kirjasto ei järjestä toistaiseksi tapahtumia tai tilaisuuksia eikä anna lähi- tai ryhmäopastuksia.

Varattavat asiakastilat ovat poissa käytöstä.

Asiakkaille suositellaan kasvomaskien käyttöä ja ripeää asiointia kirjastotiloissa.

Tule vain terveenä, huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja muista turvavälit.

Kajaanin Vesi

Kajaanin Veden asiakaspalvelupiste suljettu osoitteessa Onnelantie 10. Palvelemme sähköpostilla kajaaninvesi@kajaani.fi, puhelinpalvelumme p. 08 6155 2949 on avoinna ma ja ke klo 9-11 ja klo 13-15.

Kajaanin Vesi välttää kaikkia asiakaskontakteja mahdollisuuksien mukaan ja pakottavissa tilanteissa (mm. korjaukset ja vuodot) käytämme tarvittaessa asianmukaisia suojavarusteita.

Kajaanin kaupunginteatteri rajoittaa katsomon kokoa 20 katsojaan

Kajaanin kaupunginteatterin esitystoiminta jatkuu suunnitellusti, mutta viranomaisten suositusten mukaisesti katsomon kokoa on rajoitettu 20 katsojaan.

Teatterin turvallisuusohjeet löytyvät teatterin verkkosivustolta

Koronainfo sivustot

Linkki Kajaanin kaupungin verkkosivuston koronainfo sivustolle (www.kajaani.fi/korona)
Sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Linkki Kajaanin kaupungin Facebook verkkosivustolle

Linkki koko Kainuun koronatilanteen ajantasainen tilannetieto, tiedotteet, ohjeet ja suositukset verkkosivustolle

Linkki Kainuun soten koronarokotukset Kainuussa verkkosivustolle

/////////

Tiedote 31.12.2020

Kajaanin kaupunki muistuttaa: Uusia koronavirustartuntoja todetaan edelleen – suositusten, määräysten ja turvaohjeiden noudattaminen on tärkeää

Kaupunki seuraa aktiivisesti talven koronavirustilannetta. Kajaanin kaupunki noudattaa toiminnassaan annettuja ohjeistuksia. Kaupunki muistuttaa, että huomioimalla turvavälit ja hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä käyttämällä kasvomaskia pystymme pitämään tilanteen rauhallisena alueellamme. Koronavirusepidemian yleistilanne paikallisesti Kainuussa on tällä hetkellä hyvä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin huonommaksi.

Kainuulaiset ovat noudattaneet tunnollisesti ohjeita ja rajoituksia ja tehneet tarvittavia toimenpiteitä, kiittelee kaupunginjohtaja Jari Tolonen. Kaiken kaikkiaan Kajaanissa voidaan suhtautua varsin rauhallisesti ja toiveikkaasti tulevaan vuoteen 2021. Koronarokotteet aloitetaan meilläkin vuoden alussa. Toivon ja uskon, että vuodesta 2021 tulee suuri koronasta vapautumisen vuosi, jatkaa kaupunginjohtaja. 

Suojaa itseäsi ja muita – noudatamme ohjeita

 • Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja asioidaan vain terveenä.
 • Käytetään kasvomaskia, pidetään turvaetäisyydet ja noudatetaan ohjeita.
 • Lataa koronavilkku sovellus (www.koronavilkku.fi).
 • Kokoontumisrajoitukset ja etätyösuositus ovat voimassa edelleen.
 • Venäjän ja erityisesti Karjalan tasavallan alueen koronatilanne on erityisen huono. Matkailua rajan yli ei tällä hetkellä suositella lainkaan.
 • Uuden vuoden juhlia kehotetaan viettämään vain lähipiirin kesken. Varotoimet ovat tarpeen erityisesti kohteissa, joissa liikkuu suuria ihmismääriä.

 

Lisätiedot