Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kiinteistöinventointi jatkuu Oulujärven ranta-alueilla ja pohjakartan päivitys taajama-alueella vuonna 2024

Rakennusrekisterin, Oulujärven rantaosayleiskaava-alueen ja asemakaavan pohjakartan päivitykset ja niihin liittyvät mittauskäynnit kiinteistöillä jatkuvat koko vuoden 2024 ajan.

Asemakaava-alueella ja sen läheisillä alueilla mittauskäyntejä tehdään asemakaavan pohjakartan rakennustietojen päivittämiseksi. Oulujärven rantaosayleiskaavan alueella Ojanperältä Parkinniemelle mittauskäynnillä mitataan kaikki kiinteistön rakennusten ulkoseinälinjat sekä arvioidaan rakennusten käyttötarkoitus silmämääräisesti. Mittauskäynnistä jätetään kirjallinen tiedote, jossa on Kajaanin kaupungin mittausyksikön yhteystiedot.

Mittaukset suorittaa Kajaanin kaupungin palveluksessa työskentelevät kartoittajat, jotka voi tunnistaa Kajaanin kaupungin vaakunalla varustetuista työvaatteista ja ajoneuvoista. Kaikilla mittaustyötä suorittavilla on esillä Kajaanin kaupungin henkilökortti, joka on varustettu henkilökohtaisella veronumerolla.

Kartta alueista, joilla kiinteistöinventointia tehdään. Asemakaava-alueet Kajaanin keskustaajama, Vuolijoen ja Otanmäen taajamat merkitty harmaalla neliöillä ja Oulujärven rantaosayleiskaava-alue merkitty vihreällä.
 • Säkkinen Jari

  Kaupungingeodeetti

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala