Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Kajaani on koronan kiihtymisvaiheessa, annettuja suosituksia terveysturvalliseen toimintaan on tärkeää edelleen noudattaa

Kainuun sote 21.9.2021

Kainuun yritykset aktiivisesti mukana pandemian torjunnassa

Kainuussa elinkeinoelämän aktiivinen osallistuminen koronan torjuntaan on ollut esimerkillistä. Valtaosa yrityksistä on suhtautunut koko pandemian ajan sekä ohjeisiin ja rajoituksiin että rokotuksiin erittäin myönteisesti. Muun muassa avoimien rokotuspisteiden järjestelyissä yhteydenotot marketteihin ovat tarjonneet sujuvan tavan järjestää rokotukset siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat.

Uusina aloitteina on käynnistynyt myös yritysten tarjoamia kannusteita rokotusten ottamiseksi. Kajaanin yrittäjät ja kaupunkikeskustayhdistys ilmoittivat tarjoavansa perjantaina 24.9.2021 Raatihuoneen rokotuspisteen asiakkaille kahvilakupongin. Asian saama myönteinen vastaanotto on synnyttämässä lisää tempauksia.

Kuhmon Osuuspankki on päättänyt lahjoittaa 22.9.2021 alkaen kaikille uusille 1. rokotuksen ottajille 20 euron arvoisen lahjakortin (kannustimen saavat (ensimmäisen rokotuksen ottajat Osuuspankin talossa sijaitsevasta rokotuspisteestä). Kortilla voi palkita itsensä käymällä esim. pizzeriassa tai polttoaineostoksilla. ”Meille toimintaympäristön turvallisuus on kaikki kaikessa, koski se sitten terveyttä tai muuta toimintaa. Kuhmossa alle 40-vuotiaiden aikuisten rokotusosuus on vielä alle 70 % ja haluamme tällä kannustaa kaikkia ottamaan koronarokotukset”, kertoo Kuhmon Osuuspankin toimitusjohtaja Martti Pulkkinen.

Rokotusaktiivisuus vaihtelee hieman eri puolilla maakuntaa

Kainuun kunnista koronarokotusten kattavuuden kärjessä ovat Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Suomussalmi, joissa lähes 90 % 12 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen annoksen. Muissa kunnissa osuus on yli 80 %. Toisen annoksen osalta matalin rokotuskattavuus (60 %) on Kajaanissa, jossa myös väestörakenne on nuorempi.

”Ajanvaraukset huomioiden toinen rokotusannos Kainuussa puuttuu noin 7000 rokotusikäiseltä henkilöltä, jotta rokotuskattavuus olisi kohtuullisella 80 %:n tasolla. Erinomaisena väestötason kattavuutena voidaan pitää yli 90 % osuutta”, arvioi Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta. ”Tähän tarvitaan myös erityisiä toimia, joten olemme kiitollisia paikallisten yritysten osoittamasta yhteiskuntavastuusta”.

Kainuun sote lähettää muistutustekstiviestejä rokotusikäisille, joiden yhteystiedot ovat käytettävissä. Avointen rokotepisteiden aukioloajat löytyvät verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronarokotukset. Esimerkiksi Kajaanissa Prisman rokotuspiste on avoinna arkisin klo 11–19 ja lauantaisin klo 10–14, mutta muissa kunnissa pari päivää viikossa erillisen aikataulun mukaan.

Kolmas koronarokote jaossa immuunipuutteisille

Kolmas, ns. täydentävä koronarokotteen annos voidaan antaa voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.  Näihin kuuluvat mm. elinsiirto-, solusalpaaja- tai dialyysihoitoa saavat tai synnynnäistä vaikeatasoista immuunipuutosta sairastavat. Täydentävät rokotusannokset Kainuussa saa kaikilla kuntien rokotuspisteillä. Lisätietoa asiasta soten verkkosivuilta.

Uusia koronatartuntoja

Maanantaina Kainuussa todettiin kahdeksan uutta koronatartuntaa. Yksi tartunta on Kajaanissa, yksi Sotkamossa ja kuusi tartuntaa Kuhmossa Lentuan koulun oppilailla. Karanteeniin on määrätty noin 25 henkilöä. Koronan ilmaantuvuus Kainuussa on 87,5 / 100 000 / 14 vrk.

Lieväoireista lasta ei tarvitse rutiininomaisesti testata, mikäli perheen vanhemmat ovat kahteen kertaan rokotettuja ja perheessä on vain alle 12-vuotiaita lapsia, eikä tiedossa ole altistumista koronavirustartunnalle. Yli 12-vuotiaat voivat negatiivisen testin jälkeen palata töihin tai kouluun oireiden salliessa ja varovaisuutta noudattaen.

 Voimassa olevat suositukset

 • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, mis­sä tur­va­vä­le­jä ei voi­da taa­ta.
 • Tur­va­vä­lien var­mis­ta­mi­nen kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa kon­tak­teis­sa. Li­säk­si tur­va­vä­lien mi­toit­ta­mi­ses­sa tu­lee huo­mioi­da kon­tak­tin luon­ne.
 • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen.
 • Ta­pah­tu­miin, ti­lai­suuk­siin ja kon­tak­tei­hin osal­lis­tu­mi­nen vain ter­vee­nä.
 • 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den mo­lem­pien ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ten ot­ta­mi­nen vii­vy­tyk­set­tä.
 • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta.
 • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­vas­ti suo­si­tus lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä ja tar­tun­to­ja eh­käi­se­vis­tä hy­gie­nia­käy­tän­nöis­tä. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

Kajaanin kaupungin liikuntapalvelut avautuivat 7.9.2021 alkaen

Kajaanin kaupungin liikuntapaikat avautuvat 7.9. alkaen mahdollisimman nopealla aikataululla seuraavasti:

 • Kaukavesi avautuu asteittain 7.9. alkaen. Uimaseurat ja vauvauinti voivat aloittaa toiminnan tänään 7.9. ja muille asiakkaille Kaukavesi avautuu keskiviikkona 8.9. klo 6.00. Aukioloajoissa voi olla poikkeuksia ja ajantasaiset aukioloajat löytyvät osoitteesta www.kajaani.fi/kaukavesi.
  Kaukaveden vesiliikuntaryhmien toiminta käynnistyy myöhemmin ja niiden alkamisesta tiedotetaan Kaukaveden verkkosivuilla.
 • Jäähalli avautuu tänään 7.9. klo 12.00. Aukioloajat tiedotetaan jäähallin asiakkaille erikseen ja ne löytyvät myös osoitteesta https://www.kajaani.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/sisaliikuntapaikat/jaahallit/Jäähalli
 • Kajaanihalli avautuu tänään klo 14.00. Lauantaina 11.9. ja sunnuntaina 12.9. aukioloaika on klo 10–17.30. Jatkossa Kajaanihalli on avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti myös viikonloppuisin.
 • Koulujen liikuntasalit avataan harrastuskäyttöön mahdollisimman pian ja käyttäjiä tiedotetaan asiasta erikseen.
 • Otanmäen urheilutalo avautuu 7.9. klo 12.00.
 • Vienankadun kuntosali avataan 7.9. klo 12.00.
 • Harrastamisen Suomen mallin ryhmien on tavoitteena käynnistyä torstaina 9.9. Osallistujat saavat tekstiviestitse tiedon oman ryhmän tarkasta aloitusajankohdasta.
 • Kaupungin liikuntapaikoilla toimitaan seuraavien suositusten mukaisesti:
 • Ulkoliikuntapaikoilla sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan.
 • Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
 • Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.

Tiedustelut ja lisätiedot Aleksi Nyström aleksi.nystrom@kajaani.fi, p. 044 421 4378.

Perusopetuksen liikuntatunnit sekä kansalais- ja musiikkiopiston opetus jatkuvat normaalin suunnitelman mukaisesti Kajaanissa

Rokotustilanne etenee Kainuussa hyvin ja Kainuun soten tiedotteen mukaan kahden rokotteen 80% rokotekattavuus saavutetaan lokakuun aikana. Kajaani on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta viime viikonlopun ja alkuviikon aikana koronatilanne on osoittanut rauhoittumisen merkkejä. Kainuun ilmaantuvuus on nyt 187,5 tartuntaa/100 000 asukasta/14 vrk ja tartunnanjäljityksen ruuhka on saatu purettua. Uuden hybridistrategian mukaan määritelmistä ja tartunnan tasoista tullaan luopumaan.

Kajaanin kaupunki avasi liikuntapaikat nopealla aikataululla sen jälkeen, kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus keskeytti välipäätöksellään tartuntatautilain §58 g mukaisen päätöksen toimeenpanon. Myös perusopetuksen liikuntatunnit sekä kansalaisopiston ja musiikkiopiston opetus toteutetaan 8.9. alkaen normaalin suunnitelman mukaisesti lähiopetuksena terveysturvallisuus huomioiden.

Perusopetus

Koulujen liikuntatunnit järjestetään jatkossa suunnitelmien mukaisesti joko sisä- tai ulkotiloissa. Perusopetuksen uinninopetus jatkuu mahdollisimman pian.

Kulttuuri- ja sivistyslaitokset

Kainuun musiikkiopiston ja Kaukametsän opiston toiminta jatkuu lähiopetuksena 8.9. alkaen.

”Kaupungilla seurataan koronatilanteen kehittymistä todella aktiivisesti ja me pystymme sopeuttamaan toimintaamme nopealla aikataululla. Kiitos kuuluu kaupungin henkilöstölle. Koronatilanteen kehittyminen näyttää lupaavalta, mutta vielä on tärkeä muistaa pitää kiinni turvaväleistä, maskien käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta. Rokote antaa viimeaikaisten tutkimusten perusteella erinomaisen suojan taudin vakavia muotoja vastaan ja kannustan kaikkia hakemaan myös toisen rokotuksen heti kun se on mahdollista,” sanoo kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Lisätietoja Jari Tolonen kaupunginjohtaja p. 044 710 0303, jari.tolonen@kajaani.fi ja Lucina Hänninen sivistysjohtaja p. 044 710 0235, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lisätiedot