Hyppää sisältöön
Strateginen tiimi Resurssiviisas luontokaupunki vieraili Ekokympillä

Kaupunkistrategia: Strateginen tiimi Resurssiviisas luontokaupunki tutustui Ekokympillä jätehuoltoon ja kierrätykseen

”Käytämme resurssejamme harkitusti, hyvinvointia, kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää edistävästi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.3.2022 Kajaanin kaupunkistrategian 2023–2026. Kajaanin kaupunki suuntaa tulevaisuuteen kolmella teemalla: Elinvoima ja osaaminen Menestyvä kaupunki, Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten kaupunki ja Kestävä kehitys Resurssiviisas luontokaupunki. Kaupunkistrategian toimenpiteitä toteuttamaan on perustettu teemojen mukaiset strategiset tiimit.

Resurssiviisas luontokaupunki tiimi jatkoi tutustumiskäyntejään – tällä kertaa teemana oli kestävä kehitys, jätehuolto ja kierrätys

Tiimin ensimmäisenä tavoitteena on saada tietoa erilaisista kokonaisuuksista. Edellisellä kerralla tutustuimme sähkön hinnan muodostukseen. Myöhemmin on konkreettisten toimien aika. Päätarkoitus on parantaa maailmaa, visioi tiimin vetäjä tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

Tiimi tutustui tällä kertaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympin toimitusjohtaja Jukka Oikarisen ja asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnusen asiantuntevalla opastuksella uuteen jätelakiin ja kierrätykseen. Ekokymppi hoitaa Kainuun kunnille sekä Vaalan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Aluekeräyspisteitä on 132 kpl, lajitteluasemia kahdeksan ja yksi jätekeskus (Majasaari).

Uusi lajitteleva sukupolvi on yksi arvoistamme. Olemme täällä asiakkaita varten ja palvelemme heitä mahdollisimman hyvin. Kainuussa olemmekin hyviä lajittelemaan eli lajittelemme keskimääräistä paremmin kuin koko Suomessa. Majasaaren kierrätysaste on 98 %, kertoo Ekokympin toimitusjohtaja Jukka Oikarinen.

Yhdessä Ekokympin kanssa pohdittiin muun muassa:

  • Miten kierrätys oppilaitoksissa ym. saataisiin toimivammaksi? Ongelmana on sisällä olevien jäteasioiden puuttuminen ja lajittelun ongelma. Ohjeet ja astiat olisi saatava kuntoon.
  • Vastuut on selvitettävä eli mistä itse kukin hoitaa ja vastaa. Voisiko saada luennoitsijan Ekokympiltä kertomaan jäteasioista ja jätelaista? Tietoiskut. Jäteasiat ovat lakisääteisiä, ei vapaaehtoista toimintaa.

Miten jätelaki muuttuu?

Uuden jätelain päätavoitteena on kierrätysasteen nosto. EU-tasolta on tullut velvoite ja Suomessa ollaan tästä velvoitteesta vielä aika kaukana. Uuden jätelain keskeisiä muutoksia ovat muun muassa bio- ja hyötyjätteen kuljetukset kilpailuttaa kunta (Ekokymppi), lasi- ja metallipakkaukset lajitellaan omiin jäteastioihin.

Tiimin tulevia teemoja

Tiimi kokoontuu seuraavan kerran 2.5.2023 ja silloin teemana on Seppälän aurinkovoimalaan, vertikaalipuutarhaan ja itäsuomenkarjan geenipankkiin tutustuminen.

Kajaanin kaupunki on mukana Astetta alemmas kampanjassa

Kajaanin kaupunki on ilmoittautunut mukaan kampanjaan.

Linkki astetta alemmas -kampanjan verkkosivustolle.