Hyppää sisältöön
Sininen ilmakuva kaupungista ja Kajaanin kaupungin tunnus
Kajaanin kaupunki

Kaupunki on aloittanut hiekoitushiekan poiston kaupungin hoitamilta kaduilta

Kajaanin kaupunki on aloittanut hiekoitushiekan/-murskeen poiston kaupungin hoitamilta kaduilta.

Keskustan pääkadut puhdistetaan ensin. Puhdistusta jatketaan muille pää- ja kokoojakaduille sekä pyöräteille, jotka haarautuvat eripuolille kaupunkia. Pää- ja kokoojakatujen jälkeen puhdistetaan keskustan alueelta parkkialueet, pienemmät kadut ja torit. Tämän jälkeen kalusto siirtyy asuntoalueille puhdistamaan tonttikatuja. Lehtikankaan alueella (Lehtikangas, Laajakangas, Kylmä, Variskangas, Onnela, Petäisenniska, Palokangas) on toinen puhdistusryhmä suorittamassa hiekoitusmateriaalin poistoa.

Ennen harjaustyön alkamista pääkaduille levitetään laimeaa pölynsidonta-ainetta estämään kuivan hienoaineksen pölyämistä. Aineen vaikutus on 1-3 viikkoa, riippuen vesi-/lumisateiden määrästä.