Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginvaltuuston 7.11.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi, että tarkastuslautakunta on tarkastanut ja merkinnyt tiedoksi kokouspäivään 11.10.2022 mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusraportin 2022. Ilmoitusvelvollisia muistutetaan päivittämään sidonnaisuusilmoituksensa.

Kaupunginvaltuusto päätti,​ että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määrätään 8,​36 %.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1.1
 • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,​55
 • Muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,​55
 • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 4,​1
 • Voimalaitosten veroprosentti: 3,​1
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: 0,​

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2022 esityslistan liitteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos lakkautetaan 31.12.2022. Liikelaitoksen tehtävät siirretään osaksi ympäristöteknisen toimialan tehtäviä ja tase-​erät siirretään osaksi peruskaupungin tasetta.

Kaupunginvaltuusto päätti,​ että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

 1. Pelastustointa koskevat säännökset poistetaan kohdista 11 §,​16 §,​ 18 §,​ 19 §,​ 20 §,​ 22a §,​ 27 §,​ 28 §,​ 33 §,​ 42 §,​ 139 § ja 152 §.
 2. Vimpelinlaakson kehitttämisliikelaitosta koskevat säännökset poistetaan kohdista 12 §,​ 16 §,​ 18 § ja 29 §.
 3. Kohtaan 13 § lisätään säännös: Kainuun ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ja päätöksenteosta huolehtii kuntien
  yhteisen sopimuksen perusteella Sotkamon kunta.
 4. Muutetaan 28 § Sivistystoimiala,​ tulosyksiköiden päälliköiden tehtäväkohdassa 8. oleva nuorisosihteerin nimike nuorisopäälliköksi.
 5. 27 §:ään Lautakuntien tehtävät ja toimivalta kohtaan Ympäristöteknisen lautakunnan tehtävät lisätään 27. kohta ”hyväksyy kaavoituksen
  käynnistämissopimukset”
 6. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Kaupunginvaltuusto totesi, että Katariina Mikkonen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupungin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi ja myönsi eron luottamustehtävistä ja nimesi ympäristötekniseen lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Minna Leinosen.

Kaupunginvaltuusto myönsi​ eron Vuolijoen aluelautakunnasta Otanmäen varaedustajalle,​ varajäsen Ari Kelinille ja nimesi Vuolijoen aluelautakuntaan jäsen Pekka Kaltiolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sirpa Ylisirniön.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Anne Kemppaiselle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja nimesi Kimmo Kumpulaisen Silja Keräsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Kaupunginvaltuusto antoi Järjestöavustukset neuvottelupöytään valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esitti ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto antoi Kajaanin kaupunki organisoimaan ystävätoimintaa maahanmuuttajalapsille ja nuorille valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen
lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035 esityslistan liitteen mukaisesti. Raimo Tornberg esitti, että tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta (sekä vakituinen että vapaa-ajan asunnot) muutetaan esitetystä 2 km:stä 3 km:iin. Kaupunginhallituksen esityksen puolesta äänesti 28 valtuutettua, Raimo Tornbergin esityksen puolesta 21, 2 poissa. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ympäristöteknisen toimialan määrärahamuutokset esityslistan liitteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi koulutusliikelaitoksen muutetun talousarvion vuodelle 2022.

Linkki esityslistaan