Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginvaltuuston 6.2.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2024.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Vuolijoen aluelautakunnan varajäsen Niilo Leinoselle ja nimesi lautakunnan jäsen Eveliina Tervaniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilkka Karjalaisen.

Kaupunginvaltuusto nimesi Vuolijoen aluelautakunnan Käkilahden kyläyhdistyksen edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ari Komulaisen.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron kaupunginhallituksen jäsen Tea Heikkiselle ja kaupunginhallituksen varajäsen Minna Partaselle. Kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Minna Partanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tea Heikkinen.

Kaupunginvaltuusto teki hallintosääntöön seuraavat lisäykset ja muutokset:

1. ja 2. TE- palvelut 2024 -uudistuksen tuomat lisäykset ja muutokset sekä kansainvälisten palveluiden termistöön tehtävät muutokset hyväksytään liitteen
mukaan.

3. Hallintosäännön 42 §ään Palvelussuhteeseen ottaminen lisätään virkkeen ”Liikelaitosten johtajat valitsevat alaisensa henkilökunnan, ellei valintaa ole delegoitu kenellekään toiselle viranhaltijalle.” jälkeen virke ”Koulutusliikelaitoksen johtokunta valitsee Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion rehtorit.”

4. Lukuun 5 a Normaalista toimivallasta poikkeaminen lisätään 36c §: ” Toimielin voidaan kutsua koolle heti, jos 36a §:n mukainen välttämätön syy sitä
edellyttää. Valtuuston kokouskutsu on kuitenkin annettava viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Jos valmiuslain 108 § on otettu käyttöön poikkeusoloissa, valtuuston kokous voidaan kutsua koolle heti. Valmiuslain 108 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, kaupunginhallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat kaupungin hallinnon järjestämistä, johto- ja hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muita valtuuston päätettäväksi säädettyjä asioita. Kaupunginhallituksen päätös on voimassa, kunnes valtuusto on päättänyt asiasta.”

5. Kohtaan 27 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta Ympäristötekninen lautakunta tehdään seuraava muutos:

– kohta 25. poistetaan teksti ”toimii kunnan öljyntorjuntaviranomaisena” ja korvataan se tekstillä ” huolehtii kunnan Pelastuslain 111a §:ssä säädetyistä öljyvahinkojen jälkitorjunnan tehtävistä” .

6. 119 § Valtuutettujen aloitteet

Lisätään 3. kappale: ”Valtuuston käsitellessä aloitteeseen annettua vastausta, valtuusto ei voi tehdä vastaukseen muutoksia, liittää siihen ponsia tai palauttaa asiaa uudelleen valmisteltavaksi.” .

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Kainuu – Koillismaan johtokunnan toimikausi alkaa heti, kun kaupunginhallitus on nimittänyt johtokunnan jäsenet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Kaupungin metsien energiapuu harvennushakkuut on aloitettava välittömästi” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Jätteiden lajittelu kuntoon kaupungin toimitiloissa” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Opettajien määräaikaisten viransijaisuuksien kesäkeskeytyksen palkka” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Kajaanin jäähallin sisäpihan pysäköintialueen laajennus” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Kaupungin liikuntapaikkojen maksuttomuus alle 18-vuotiaille” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Valaistus Vimpelinlammen kuntopolun alueelle” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Ympäristönhoidon teemaviikko” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Vimpelinlammen ja kaupunginlammen jäiden käyttö virkistystoiminnan ja liikunnan käyttöön” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Puutavaratien liikenteen jouhevoittaminen kaupunkiin pohjoisesta” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Kajaanista lapsiystävällinen kaupunki” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Ukrainan tukeminen” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosan (ns. HYTE-kerroin) kohdentaminen” esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto määritteli tilivelvollisiksi vuonna 2024 esityslistan esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että tilivelvollisten luettelo määritellään jatkossa vuosittain talousarvioasiakirjan yhteydessä sekä toteuma ja mahdolliset muutokset kirjataan kyseistä vuotta koskevaan tilinpäätösasiakirjaan.

Kokouksessa jätettiin uusia valtuustoaloitteita: Maksuttomat vauvauinnit kajaanilaisille vauvoille, Ukrainasta ystävyyskaupunki, kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelujen tukeminen taloudellisesti ja harjoittelupaikkoja tarjoamalla, Hallintosäännön muuttaminen, konsernijaosto

Linkki esityslistaan