Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginvaltuuston 6.11.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginvaltuusto vahvisti kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti: 1,1
Maapohjan veroprosentti (ehdollinen esitys): 1,3
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,55
Muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,55
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 4,1
Voimalaitosten veroprosentti: 3,1
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: 0,1

Esityksessä maapohjan vuoden 2024 veroprosentti on ehdollinen ja toteutuu silloin, jos 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa. Mikäli maapohjan veroprosentin alarajan korottaminen ei toteudu hallituksen esityksen mukaisesti tai alarajan esitys muuttuu, sovelletaan voimassa olevaa kiinteistöverolakia ja maapohjan verotus määritetään aina vähintään Kajaanin kaupungin yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi määrätään 8,4 %.

Kaupunginvaltuusto totesi Esko Piipon menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi ja totesi hänen varavaltuutetun tehtävänsä päättyneeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksella kumotaan aiempi allekirjoitettu sopimus.

Kaupunginvaltuusto totesi osittain vapaaehtoisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakanneen 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2023 ympäristöteknisen toimialan, sivistystoimialan ja konsernipalvelutoimialan määrärahamuutokset esityslistan liitteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan raportin sidonnaisuusilmoituksista ja avustavan tilintarkastajan vaihtumisesta.

Linkki esityslistaan