Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginvaltuuston 13.2.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginvaltuusto määritteli tilivelvollisiksi esityslistan esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti maankäyttöpoliittisen ohjelman vuosille 2023-​2026 esityslistan liitteen mukaisena.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti omistajapoliittiset linjaukset esityslistan liitteen mukaisena.

Kaupunginvaltuusto myönsi KOY Kajaanin Pietarin Kuntarahoituksesta nostettavalle lainalle po 2 750 000,​00 euroa ja sen liitännäiskustannuksille (korot,​ viivästyskorot,​ muut kulut) 100 % omavelkaisen takauksen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi,​ että kaupunginhallitus -​toimialan osallisuus-​ ja hyvinvointijaoston tapahtuma-​avustuksiin myönnetään 28.000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 sekä 40.000 euron lisämääräraha taloussuunnitelmavuodelle 2024. Lisämääräraha-​avustusta voidaan käyttää yksinomaan Kainuun Rastiviikon kustannuksiin.

Kaupunginvaltuusto totesi Jouni Haatajan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupungin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi ja myönsi eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Jouni Haatajalle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja nimesi sivistyslautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Hannu Suutarin.

Kaupunginvaltuusto myönsi Jari Lindhille eron varavaltuutetun tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Jari Lindhille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja nimesi tarkastuslautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Raili Myllylän.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Mielenhyvinvoinnin edistämisen ohjelma ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kajaanin kaupungin vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrä lasketaan kuluvana vuonna nollaan.

 

Linkki esityslistaan