Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginvaltuusto valitsi keskuudestaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan kaudelle 2023–2025. Puheenjohtajana jatkaa Eila Aavakare (PS), I varapuheenjohtajana Tiina Kyllönen (SDP) ja II varapuheenjohtajana Aki Räisänen (VAS).

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta,​ 2023–2025. Toimikausi päättyy vuonna 2025 pidettävissä kuntavaaleissa valitun valtuuston valittua uuden kaupunginhallituksen.

Kaupunginvaltuusto päätti,​ että kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii osa-​aikaisena luottamushenkilönä toimikaudella 2023–2025.

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2023–2025 sekä määräsi yhden varsinaisista jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi,​ yhden I varapuheenjohtajaksi ja yhden II varapuheenjohtajaksi. Kaupunginhallituksen varsinaisten jäsenten kokoonpano säilyi entisellään. Puheenjohtajana jatkaa Teuvo Hatva (KESK), I varapuheenjohtajana Eero Suutari (KOK) ja II varapuheenjohtajana Miikka Kortelainen (VAS).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Kaupunginvaltuusto merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto pyytää vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista,​ mihin esitysten johdosta ryhdytään. Selvitysten tulee olla valmiina niin,​ että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen esityslistan liitteen mukaisena.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Kajaanin hyvinvointikertomuksen ja -​suunnitelman, vuosiraportin 2023 ja hyvinvointisuunnitelman päivittämisen.

Kaupunginvaltuusto totesi Jaana Kosken menettäneen vaalikelpoisuutensa lupajaoston jäsenyyteen ja myönsi hänelle eron tehtävästä ja nimesi lupajaostoon Tuija Pölläsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuula Virkkusen.

Kaupunginvaltuusto muutti äänestysaluejaon Kajaanin kaupungissa esityslistan karttaliitteen mukaiseksi ja määräsi,​ että ne henkilöt,​ joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle,​ kuuluvat äänestysalueeseen nro 1 Keskusta.

Kaupunginvaltuusto palautti valtuustoaloitteen Opettajien määräaikaisten viransijaisuuksien kesäkeskeytyksen palkka ja 2-vuotisen kokeilun aloittaminen uudelleen valmisteluun.

Kokouksessa jätettiin 7 uutta valtuustoaloitetta:

  • KESK ryhmä ”Harrastustakuun laajentaminen 16 – 18-vuotiaisiin nuoriin”
  • Tuukka Karjalainen ”Selvitys pienydinvoimaloiden tarpeesta”
  • KOK ryhmä ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosan (HYTE-kerroin) kohdentaminen
  • SDP ryhmä ”Hallintosäännön muuttaminen, konsernijaoston jäsenien lisääminen”
  • SDP ryhmä ”Äänestyspaikkojen monipuolistaminen”
  • Teemu Niva ”Ukrainen tukeminen”
  • KOK ryhmä ”Digitukipalveluiden tarve”
Linkki esityslistaan