Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginvaltuusto totesi, että Tero Paukkeri on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kajaanin kaupungin luottamustehtäviin toiselle paikkakunnalle muuttamisen vuoksi 1.1.2023 ja myönsi eron luottamustehtävistä välittömästi ja kutsui Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Risto Oikarin valtuuston jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Tero Paukkerille kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja nimesi kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Veli-Matti Karppisen. Samalla valtuusto myönsi eron hallituksen varajäsen Risto Oikarille ja nimesi hänen tilalleen varajäseneksi Pauli Pyykkösen.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Veli-​Matti Karppiselle sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi lautakunnan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Risto Oikarin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman 2023–2024.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan lausunnon Valtuustoaloitteeseen Koivukosken sillan liikennejärjestelyt ja valtuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

Kokouksessa jätettiin 2 valtuustoaloitetta. PeSu valtuustoryhmän aloite Vimpelinlammen ja kaupunginlammen jäiden hyödyntämisestä liikuntaan ja SDP:n ryhmäaloite Puutavaratien liikenteen helpottamisesta sillan jälkeen.

Linkki esityslistaan