Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 9.4.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin kaupunginhallitus antoi muutoin esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Ilmatar Kajaani Oy:n Löytösuon tuulivoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, mutta poisti lausunnon 7. kappaleen lopusta viimeisen virkkeen laitosten sijoittamisesta Oulujärveltä katsoen linjaan ja kokonaan 8. kappaleen vaikutuksista Otanmäen kaivosyhteisöön.

Kaupunginhallitus merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1.-29.2.2024.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden sopeuttamissuunnitelman 2023-2026 päivittämisen valmistelun tilannekatsauksen.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan