Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 9.1.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kajaanin kaupunginhallitus antoi esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 3. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus antoi esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon YIT Energy Oy:n Myllykankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kaupunginhallitus antoi esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon YIT Energy Oy:n Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

– myöntää eron kaupunginhallituksen jäsenelle Tea Heikkiselle,
– nimeää kaupunginhallitukseen uuden varsinaisen jäsenen,
– myöntää eron kaupunginhallituksen varajäsen Minna Partaselle
– nimeää kaupunginhallitukseen uuden henkilökohtaisen varajäsenen uudelle varsinaiselle jäsenelle.

Kaupunginhallitus valtuutti seuraavat henkilöt allekirjoittamaan otot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä vuonna 2024:

  • Kohde: Kajaanin kaupunki + Kajaanin kaupungin liikelaitosten kaikki tilit (ml. arvo-osuustilit). Käyttöoikeus: talousjohtaja Joni
    Partanen, hallintojohtaja Tuija Aarnio.
  • Kohde: Kajaanin Teknologiakeskus Oy. Käyttöoikeus: Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus.
  • Kohde: Edukai Oy. Käyttöoikeus: Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus.
  • Kohde: Kajaanin Energiatuotanto Oy. Käyttöoikeus: Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus.
  • Kohde: Kajaanin kaupungin koulujen ja lukion stipenditilit ja muut tilit. Käyttöoikeus: rehtorit, apulaisrehtorit ja tarvittaessa
    koulusihteerit.

Hallintosäännön mukaisesti talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Talousjohtaja myöntää myös tilien raportointi- ja katseluoikeudet.

Kaupunginhallitus nimesi konsernipalveluiden tositteiden ja ostolaskujen hyväksyjiksi vuodelle 2024 esityslistan  liitteellä mainitut henkilöt.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Kaupunginhallitus totesi, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan vuodelle 2024 laatimaan tilivelvollisten luetteloon. Samalla kaupunginhallitus suosittaa siirtymistä käytäntöön, jossa tilivelvolliset todetaan vuosittain talousarvioasiakirjan käsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi talouden sopeuttamisen tavoitteen ja talouden sopeuttamisen viitekehyksen ja periaatteet esityslistan liitteen mukaan.
Kaupunginhallitus edellyttää toimialoja ja liikelaitoksia valmistelemaan ja esittämään palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyviä sopeuttamistarpeita ja mahdollisia lisätulolähteitä 31.3.2024 mennessä.

Valtuustoaloite: Kajaanin jäähallin sisäpihan pysäköintialueen laajennus. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Kaupungin liikuntapaikkojen maksuttomuus alle 18-vuotiaille. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Valaistus Vimpelinlammen kuntopolun alueelle. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Ympäristönhoidon teemaviikko. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Vimpelinlammen ja kaupunginlammen jäiden käyttö virkistystoiminnan ja liikunnan käyttöön. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite: Puutavaratien liikenteen jouhevoittaminen kaupunkiin pohjoisesta saavuttaessa. Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan