Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 8.8.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Sari Kyllöselle eron maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee maakuntavaltuustoon uuden jäsenen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Kajaanin kaupungin prosenttitaiteen mallin. Prosenttitaiteen mallissa esitetään, että yli miljoonan euron suuruisten uudis- tai peruskorjausinvestointien määrärahaan varataan noin 1 % osuus taiteelle.

Kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto vastaavat kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta. Osana konserniohjausta kaupunginhallitus nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen hallituksiin ehdotettavat henkilöt kaupunginhallituksen toimikauden pituiseksi ajaksi.

Kaupunginhallitus:

  • nimesi kaupungin edustajat yhteisöihin,
  • velvoitti valitut henkilöt ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin asioihin,
  • antoi kaupungin kokousedustajille ohjeet yhtiö- ja vuosikokouksissa hallitukseen ja tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä
  • lähetti kaupunginvaltuuston 12.6.2023 hyväksymän konserniohjeen tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Valtuustoaloite: Kajaanin liikuntapaikkoihin Happy Hour- hinnoittelu. Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteeseen ympäristöteknisen lautakunnan esittelytekstin (ks. esityslista) mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Valtuustoaloite: Seniorikortin käyttöönottaminen. Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteeseen ympäristöteknisen lautakunnan esittelytekstin (ks. esityslista) mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin osallistuminen poliittisiin kampanjoihin. Kaupunginhallitus antoi kaupunginvaltuustolle esityslistan  esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Tea Heikkinen (PS) esitti, että poliittisiin kampanjoihin osallistumisesta päätetään aloitteen mukaisesti kaupunginvaltuustossa. Heikkisen esitys hävisi äänestyksen äänin 8 – 2, 1 poissa.

Valtuustoaloite: Äänestysaktiivisuuden lisääminen. Kaupunginhallitus antoi valtuustoaloitteeseen esityslistan esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

 

Linkki esityslistaan