Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Kaupunginhallituksen 6.6.2023 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Kaupunginhallitus hyväksyi Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten,​ tytäryhteistöjen ja kuntayhtymien tulostavoitteet vuodelle 2024 ja esityslistan liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025–2026 laadintaohjeen. Kaupunginhallitus ohjeisti toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti vuosille 2023–2026.

Kaupunginhallitus päätti,​ että Kajaanin kaupunki sitoutuu kuntarahoitusosuuteen esityslistan valmistelutekstissä kuvatun vastuujaon mukaisesti,​ kuitenkin enintään 29897,​94 €. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan Kajaanin kaupungin rakennusten,​ alueen,​ infrastruktuurin ja elinvoiman kehittämistä tukevien hankkeiden investointivarauksesta. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään henkilön kaupungin edustajaksi hankkeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kajaanin kaupungin tiedonhallintamallin esityslistan liitteenä olevan kuvauksen mukaisena.

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle valtuustoaloitteeseen Opettajien määräaikaisten viransijaisuuksien kesäkeskeytyksen palkka ja 2-​vuotisen kokeilun aloittaminen esittelytekstin mukaisen sivistyslautakunnan vastauksen, selvittää kokeilun aikana kaupunkiorganisaation muiden oppilaitosten käytännöt ja niiden mahdollisen yhtenäistämisen ja esittää,​ että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus ei siirtänyt viranhaltijapäätöksiä ja toimielinten päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Linkki esityslistaan